xs
xsm
sm
md
lg

ร.10 มีพระราชสาส์นอำนวยพรวันสาธารณรัฐอิตาลี

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิตาลี ในโอกาสวันสาธารณรัฐของสาธารณรัฐอิตาลี ซึ่งตรงกับวันที่ 2 มิถุนายน 2562 ความว่า

ฯพณฯ นายแซร์โจ มัตตาเรลลา ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิตาลี กรุงโรม

ในโอกาสวันสาธารณรัฐของสาธารณรัฐอิตาลี ข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพร และความปรารถนาดี เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์ และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความก้าวหน้าของประชาชน และความวัฒนาถาวรของสาธารณรัฐอิตาลี

ข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า สัมพันธไมตรีอันเข้มแข็งระหว่างประเทศของเราทั้งสอง จะช่วยส่งเสริมความร่วมมือในกิจการด้านต่างๆ ที่กว้างขวางให้ใกล้ชิดสนิทสนม และแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไปในนภายภาคหน้า

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว