xs
xsm
sm
md
lg

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีข้อความพระราชสาส์นแสดงความยินดี ปธน.สาธารณรัฐเอลซัลวาดอร์คนใหม่

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์วันนี้ (1 มิ.ย.62) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยังนายนายิบ อาร์มันโด บูเกเล ออร์เตซ (Mr. Nayib Armando Bukele Ortez) ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเอลซัลวาดอร์คนใหม่
ในวันที่ 1 มิถุนายน 2562 ความว่า

ฯพณฯนายนายิบ อาร์มันโด บูเกเล ออร์เตซ
ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเอลซัลวาเดอร์
กรุงซันซัลวาเดอร์

ในโอกาสที่ท่านเข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเอลซัลวาเดอร์ ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีอย่างจริงใจเพื่อความสำเร็จและความสุขของท่านประธานาธิบดี ทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าและความวัฒนาถาวรของประเทศและประชาชนชาวเอลซัลวาดอร์

ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าสัมพันธไมตรี และความร่วมมืออันใกล้ชิดในกิจการด้านต่างๆระหว่างประเทศของเราทั้งสองจะเจริญงอกงามเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันต่อไปในภายภาคหน้า

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราชงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว