xs
xsm
sm
md
lg

ลาวชี้เหตุเขื่อนเซเปียนแตกปี 61 ไม่ใช่เหตุสุดวิสัย

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์รองประธานคณะกรรมการสอบสวนแห่งชาติ ที่จัดตั้งโดยรัฐบาล สปป.ลาว เพื่อสอบสวนเหตุเขื่อนเซเปียน-เซน้ำน้อยแตก เมื่อปี 2561 เปิดเผยว่า เหตุเขื่อนแตกดังกล่าว ไม่เข้าข่ายเป็นเหตุสุดวิสัย เนื่องจากแม้มีฝนตกหนักก่อนวันเกิดเหตุ แต่ระดับน้ำยังคงอยู่ต่ำกว่าสันเขื่อน แต่สาเหตุเกิดจากฐานสันเขื่อนซึมซับน้ำไว้สูง ส่งผลให้ชั้นดินถูกกัดเซาะง่าย

นอกจากนี้ ผลการสอบสวนยังพบว่า มีช่องว่างเล็กๆ จำนวนมากในชั้นดิน และระดับน้ำที่เพิ่มขึ้น ทำให้เกิดน้ำซึม ส่งผลให้ดินอ่อนตัวลงจากการที่ฐานถูกกัดเซาะ และไม่สามารถรับน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เขื่อนพัง