xs
xsm
sm
md
lg

ป.ป.ช.ยึดหลักคิด"ป๋าเปรม"ไม่ยอมให้คนไม่ดีปล้นชาติ แนะ 10 วิธีขจัดคนทุจริต

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) แถลงว่า สำนักงาน ป.ป.ช. ขอแสดงความเสียใจและน้อมรำลึกถึง พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุณ ที่ถึงแก่อสัญกรรม ซึ่งท่านเป็นต้นแบบของคนดี มีความซื่อสัตย์ และปลุกจิตสำนึกคนไทยให้รังเกียจและยังยั้งการโกงเพื่อตอบแทนคุณแผ่นดิน

ทั้งนี้ พล.อ.เปรม ได้กล่าวตอนหนึ่งในงานปาฐกถาพิเศษ "ประเทศไทย ... โปร่งใสได้อย่างไร" เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558 เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ ถึงเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันที่เป็นปัญหาใหญ่ของประเทศ ว่า การคอร์รัปชันเป็นสิ่งที่ตนเกลียดที่สุด เพราะเป็นการปล้นชาติ ดังนั้นหากจะขจัดปัญหานี้ให้หมดไป ต้องไม่ยอมให้คนไม่ดีมานั่งปล้นชาติทุกวัน ต้องหาทางกำจัดตัวเวร ตัวน่ารังเกียจให้หมดจากประเทศ

นายวรวิทย์ กล่าวว่า สำหรับวิธีสร้างความโปร่งใส ได้แก่ 1. ต้องเริ่มที่ตัวเรา ตัวเราต้องโปร่งใสก่อน จึงจะไปทำให้ประเทศโปร่งใสได้ ต้องประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างที่ดี ผู้บังคับบัญชาต้องประพฤติปฏิบัติเป็นตัวอย่างที่ดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา สิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีในตัวของเราที่จะไปทำหน้าที่ปราบการปล้นชาติ คือคุณธรรมและจริยธรรม 2. ต้องหยุดและเลิกระบบอุปถัมภ์ นำระบบคุณธรรมมาใช้แทน ต้องไม่ช่วยเหลือคนโกง ไม่ว่าเขาจะเป็นใคร เป็นพ่อแม่ ลูก เมีย ญาติ

3. ต้องเรียกคนที่ทุจริตหรือร่วมมือกับคนทุจริตว่า เป็นผู้ทรยศต่อชาติ ซึ่งคำว่าทรยศ เป็นคำที่น่าอับอายมาก และต้องเลิกคบค้าสมาคมกับคนพวกนี้ ไม่ยกย่อง นับถือ 4. ควรมีการอบรม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนหลักธรรมาภิบาล ตั้งแต่เด็กๆ เพื่อให้เห็นความเลวร้ายของการโกง และทำให้ภูมิใจว่าเขาไม่ได้เป็นคนโกง

5. ภาคเอกชนที่กำลังทำธุรกิจในปัจจุบันนี้ ก็มีความจำเป็นต้องประพฤติตนให้เป็นตัวอย่างว่าการทำธุรกิจโดยไม่โกงก็สามารถทำได้ มีความมั่นคงได้ เจริญก้าวหน้าได้ 6. ต้องไม่ปล่อยให้คนโกงลอยนวล ดำเนินการตามกฎหมายอย่างไม่เกรงกลัว รวมถึงช่วยกันประจานคนโกง และองค์กรโกง ทุกวิถีทาง 7. ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกวิถีทางที่จะช่วยได้ ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. เป็นองค์กรที่มีหน้าที่โดยตรง แต่มีพลังน้อย ฉะนั้นต้องช่วยเหลือ สนับสนุน ให้กำลังใจ ถ้าทำได้การปราบก็ง่ายขึ้น มีความหวังว่าจะสำเร็จเร็วขึ้น

8. การแก้ปัญหาต้องเริ่มต้นที่ผู้บริหารองค์กร ทำองค์กรตัวเองให้บริสุทธิ์ ใสสะอาด ตามด้วยการปฏิบัติตามกฎหมายโดยเคร่งครัด รวมทั้งมีระบบตรวจสอบ 9. ควรจะพูดสิ่งเลวร้าย คือการปล้นชาติ ที่กัดก่อนประเทศในขณะนี้ ให้คนได้ยินและเข้าใจบ่อยๆ เพื่อที่เขาจะได้ไปปรับตัวเอง และเข้าใจว่าคอร์รัปชันทำให้ประเทศเกิดข้อเสียหายอย่างไรบ้าง และ 10. กระบวนการในการจัดการกับคนปล้นชาติต้องรวดเร็ว รุนแรง และเด็ดขาด ซึ่งต้องรวดเร็วตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ กฎหมาย ระเบียบต่างๆ ต้องไม่เป็นอุปสรรค ต้องมีบทลงโทษรุนแรงและเด็ดขาด

เลขาธิการ ป.ป.ช. ย้ำว่า อย่าปล่อยให้หลักคิดและเจตนารมณ์ของ พล.อ.เปรม ในการต่อต้านการทุจริตที่ท่านมักกล่าวย้ำในทุกเวที ทุกโอกาส ห่างหายไปตามกาลเวลา หากทุกคนรักแผ่นดินบ้านเกิด ต้องรู้จักตอบแทนคุณแผ่นดิน น้อมนำมาปฏิบัติช่วยกันยับยั้งการทุจริต ทำให้ทุกคนรู้ว่าการโกงเป็นสิ่งที่น่าอับอาย การป้องกันไม่ให้มีการโกงควรเริ่มต้นที่ตัวเองก่อน ยึดหลักจริยธรรมและคุณธรรม ควบคู่กับการปลูกฝังให้คงอยู่ไว้ในความรู้สึก ประเทศไทยก็จะหลุดพ้นจากการทุจริตผิดกฎหมาย คอร์รัปชันต่างๆ ได้อย่างแน่นอน