xs
xsm
sm
md
lg

จนท.สำนักพระราชวังจัดเตรียมสถานที่ในพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ "ป๋าเปรม"

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

บรรยากาศที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร ช่วงบ่ายวันนี้ (27 พ.ค.) มีเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวัง จัดเตรียมความพร้อมสถานที่ ทั้งภายในและโดยรอบพระที่นั่งทรงธรรม ในพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานแก่ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ที่ถึงแก่อสัญกรรม ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานโกศกุดั่นน้อย ฉัตรเครื่องตั้งประดับ แตรงอน แตรฝรั่ง ปี่กลองชนะประโคมเวลาพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ และทรงรับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ในพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม เป็นเวลา 7 คืน ตั้งแต่วันนี้ (27 พ.ย.) จนถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2562