xs
xsm
sm
md
lg

สธ.ออกประกาศป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในฤดูฝนปี 62

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ออกประกาศการป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูฝนของประเทศไทย พ.ศ. 2562 ขอให้ระมัดระวังการเจ็บป่วยที่อาจเกิดขึ้นได้จาก 11 โรคติดต่อ ใน 5 กลุ่มโรคที่พบได้บ่อย ได้แก่ โรคติดต่อทางระบบหายใจ คือ ไข้หวัดใหญ่ ปอดบวม โรคติดต่อที่มียุงเป็นพาหะ คือ ไข้เลือดออกไข้สมองอักเสบ มาลาเรีย ไข้ปวดข้อยุงลาย โรคติดเชื้อไวรัสซิกา โรคติดต่อทางอาหารและน้ำ คือ อหิวาตกโรค ไวรัสตับอักเสบเอ โรคติดต่ออื่นๆ คือโรคมือ เท้า ปาก โรคเลปโตสไปโรซิส และ 4 ภัยอันตราย คือ เห็ดพิษ สัตว์มีพิษ ภัยจากฟ้าผ่า และอุบัติเหตุทางถนน หากประชาชนมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422