xs
xsm
sm
md
lg

อย.สรุป 90 วันมีผู้แจ้งครอบครองกัญชาราว 21,000 คน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายแพทย์สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดเผยว่า ได้รับรายงานเบื้องต้น ยอดรวมผู้มาแจ้งครอบครองกัญชาช่วงนิรโทษตามกฎหมาย พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่7) พ.ศ. 2562 ที่เพิ่งหมดเขตตามกำหนด 90 วัน ไปเมื่อวานเป็นวันสุดท้ายนั้น เฉพาะเมื่อวานนี้มียอดผู้มาแจ้งประมาณ 3,000 คน ทำให้ยอดผู้มาแจ้งครอบครองทั่วประเทศรวมทั้งสิ้นประมาณ 21,000 คน

จากนี้ทุกอย่างจะดำเนินการไปตามกรอบกฎหมาย โดยผู้ป่วยปที่จำเป็นต้องใช้กัญชาเพื่อการรักษาที่มาแจ้งครอบครองกัญชาไว้แล้ว จากวันนี้ยังสามารถมีกัญชาเดิมที่ใช้รักษาอยู่เพื่อการรักษาได้โดยไม่ต้องรับโทษตามกฎหมายจนกว่า จะมีกัญชาในระบบ ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการได้ในช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคมนี้ จากนั้นต้องกัญชาที่จะมีครอบครองได้ต้องสั่งจากตามระบบที่ถูกต้องโดยบุคลาการทางการแพทย์ที่ผ่านการอบรมจากหลักสูตรของกรมการแพทย์ หรือจากหลักสูตรของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลการแจ้งครอบครองนั้น เบื้องต้นได้ตรวจสอบอย่างไม่เป็นทางการ พบในจำนวนผู้มาขอยื่นเรื่อง ส่วนใหญ่ระบุในเอกสารว่าเอากัญชามาใช้ เพื่อบรรเทาอาการปวด เมื่อย ปวดศีรษะ กังวล เครียด ซึ่งลักษณะโรคดังกล่าวเป็นโรคที่มียารักษาอยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องใช้กัญชา ขณะที่โรคที่กัญชาจะมีประโยชน์ช่วยเสริมการรักษาได้ อาทิ โรคลมชักรักษายากในเด็ก ผู้ป่วยมะเร็งที่มีอาการคลื่นไส้ อาเจียนจากการได้รับยาเคมีบำบัด ผู้ป่วยปอกปลายประสาทอักเสบ กลับมีเพียง 100 คนเท่านั้น