xs
xsm
sm
md
lg

สั่งเด้ง ผกก.เลิงนกทา- ผกก.เหล่าเสือโก้ก ปมโจ๋บุกตีกันใน รพ.

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


มีรายงานว่า พล.ต.ท.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ ผบช.ภ.3 มีลงนามในหนังสือด่วนที่สุด ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2562 ว่าด้วย ภ.3 มีเหตุผลและความจำเป็นเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ จึงให้ พ.ต.อ.ฆนรพ รัตนใหม่ ผกก.สภ.เลิงนกทา จ.ยโสธร และ พ.ต.อ.อุดร มณีสาย ผกก.สภ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี ปฏิบัติราชการที่ ศปก.ภ.3 โดยขาดจากตำแหน่งและหน้าที่ทางสังกัดเดิม

ทั้งนี้ มีกำหนด 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ 20 พ.ค.62 เป็นต้นไป โดยให้ไปรายงานตัวต่อ ผบก.อก.ภ.3 และให้มอบหมายภารกิจให้ปฏิบัติควบคุม กำกับ ดูแล ปกครองบังคับบัญชาข้าราชการตำรวจดังกล่าว พร้อมทั้งจัดหาที่พักของทางราชการให้พักอาศัย

ทั้งนี้ คาดว่าสาเหตุมาจากกรณีกลุ่มวัยรุ่นบุกไปก่อเหตุทำร้ายคู่อริภายในโรงพยาบาลเลิงนกทา และใช้มีดปังตอไล่ฟันภายในห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลเหล่าเสือโก้ก