xs
xsm
sm
md
lg

ร.10 ส่งพระราชสาส์นอำนวยพรในโอกาสวันชาติแคเมอรูน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


วันนี้ (20 พ.ค.) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแคเมอรูน ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐแคเมอรูน ซึ่งตรงกับวันที่ 20 พฤษภาคม 2562 ความว่า

ฯพณฯ นายพอล บียา ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแคเมอรูน กรุงยาอุนเด

ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐแคเมอรูน ข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพร และความปรารถนาดีเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์ และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความผาสุกของประชาชน และความเจริญรุ่งเรืองของสาธารณรัฐแคเมอรูน

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว