xs
xsm
sm
md
lg

สวนดุสิตโพลเผย ปชช.แนะการจัดตั้งรัฐบาลยึดหลัก กม.-ปชต.เคารพเสียงประชาชน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนจำนวน 1,132 คน จากทั่วประเทศ เรื่อง "รัฐบาลใหม่ในสายตาประชาชน"

ผลการสำรวจพบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อกระแสข่าวการรวมกลุ่มของพรรคการเมืองต่างๆ ในการจัดตั้งรัฐบาล ณ วันนี้ อันดับ 1 ร้อยละ 59.52 ระบุ การเมืองวุ่นวาย มีแต่เรื่องผลประโยชน์ อันดับ 2 ร้อยละ 24.48 ระบุ การจับขั้วทางการเมืองยังไม่ชัดเจน ยังไม่เห็นข้อสรุปที่แน่นอน อันดับ 3 ร้อยละ 19.56 ระบุ ขอให้คำนึงถึงประโยชน์ของบ้านเมือง และประชาชนเป็นสำคัญ อันดับ 4 ร้อยละ 18.10 ระบุ รักษาคำพูด ทำตามสัญญาที่ให้ไว้เมื่อตอนหาเสียง อันดับ 5 ร้อยละ 13.81 ระบุ มีการปล่อยข่าวลือ สร้างกระแส ควรติดตามอย่างมีสติ

ขณะที่ความคิดเห็นของประชาชนต่อกรณีพรรคเพื่อไทย จะเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาล อันดับ 1 ร้อยละ 43.76 ระบุ เป็นพรรคที่ได้เก้าอี้ ส.ส.มากที่สุด ก็ควรได้เป็นฝ่ายจัดตั้งรัฐบาล อันดับ 2 ร้อยละ 39.59 ระบุ ขึ้นอยู่กับการจับขั้วทางการเมือง ต้องดูจากคะแนนเสียงที่ได้ และอันดับ 3 ร้อยละ 20.92 ระบุ ไม่น่าจะรวบรวมเสียงข้างมากได้ ไม่น่าจะได้เป็นรัฐบาล

ขณะเดียวกัน ความคิดเห็นของประชาชนต่อกรณีพรรคพลังประชารัฐจะเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาล อันดับ 1 ร้อยละ 46.03 ระบุ มีโอกาสที่จะจัดตั้งรัฐบาลได้สำเร็จ มีพรรคเล็กเป็นแนวร่วม อันดับ 2 ร้อยละ 35.44 ระบุ มีอำนาจต่อรองทางการเมืองสูง เป็นรัฐบาลชุดปัจจุบัน อันดับ 3 ร้อยละ 31.26 ระบุ ขอให้การจัดตั้งรัฐบาลเป็นไปด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม

สำหรับความคิดเห็นของประชาชนต่อกรณีพรรคขนาดกลาง (ประชาธิปัตย์ ภูมิใจไทย อนาคตใหม่) จะเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาล อันดับ 1 ร้อยละ 50.47 ระบุ น่าสนใจ น่าจะบริหารบ้านเมืองได้ อยากเห็นการเปลี่ยนแปลง อันดับ 2 ร้อยละ 36.84 ระบุ เป็นสิทธิที่สามารถทำได้ ขอให้เป็นไปตามข้อกฎหมายที่กำหนด อันดับ 3 ร้อยละ 16.02 ระบุ คงเป็นไปได้ยาก คะแนนเสียงที่มีอาจไม่เพียงพอ

ทั้งนี้ พรรคที่ประชาชนคิดว่าน่าจะจัดตั้งรัฐบาลได้สำเร็จ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 51.54 ระบุ พรรคพลังประชารัฐ เพราะ เป็นพรรคใหญ่ มีอำนาจต่อรอง มีจำนวน ส.ส.มาก ได้รับเสียงสนับสนุนจาก 11 พรรคการเมือง มีแนวโน้มว่าจะจัดตั้งรัฐบาล รองลงมา ร้อยละ 35.93 ระบุ พรรคเพื่อไทย เพราะ เป็นพรรคที่มีประสบการณ์ ชนะการเลือกตั้ง มี ส.ส.มากที่สุด มีหลายพรรคให้การสนับสนุน ขึ้นอยู่กับการเจรจา และร้อยละ 12.53 ระบุ พรรคขนาดกลาง เพราะ สถานการณ์ทางการเมืองไม่แน่นอน อาจมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของแต่ละพรรค

อย่างไรก็ตาม ประชาชนร้อยละ 40.82 ระบุ การจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้จะประสบปัญหา ความขัดแย้ง คัดค้าน ต่อต้านจากฝ่ายตรงข้าม ร้อยละ 35.42 ระบุ ความไม่ชอบมาพากล ไม่เป็นธรรม และร้อยละ 26.67 ระบุ การจัดสรรตำแหน่งรัฐมนตรี โควตาไม่ลงตัว

สำหรับทางออกในการจัดตั้งรัฐบาลให้สำเร็จ ร้อยละ 52.53 ระบุ ยึดหลักการ เป็นไปตามหลักประชาธิปไตย ปฏิบัติตามกฎหมาย ร้อยละ 38.55 ระบุ ควรเคารพการตัดสินใจของประชาชน รับฟังเสียงส่วนใหญ่ และร้อยละ 21.48 ระบุ เป็นการจัดตั้งรัฐบาลที่ถูกต้อง ทุกฝ่ายให้การยอมรับ