xs
xsm
sm
md
lg

คพ.เผยค่าฝุ่นละอองภาคเหนืออยู่ในเกณฑ์ดีมาก

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมควบคุมมลพิษรายงานสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ ประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ณ เวลา 09.00 น. พบว่า ค่าฝุ่นละอองส่วนใหญ่ไม่แตกต่างจากเมื่อวานมากนัก เมื่อเปรียบเทียบในช่วงเวลาเดียวกัน คุณภาพอากาศมีค่าอยู่ในเกณฑ์ดีมาก – ดี โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นสีฟ้า 12 พื้นที่ (คุณภาพอากาศดีมาก) และพื้นที่สีเขียว 4 พื้นที่ (คุณภาพอากาศดี) ค่า PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 15 - 31 มคก./ลบ.ม. (มาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม.)

ทั้งนี้ กรมควบคุมมลพิษขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ งดการเผาในที่โล่งเพื่อป้องกันการเพิ่มสูงขึ้นของฝุ่นละอองอย่างต่อเนื่อง และส่งผลกระทบต่อสุขภาพ