xs
xsm
sm
md
lg

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ ร.10 ชั้นที่ 1 "ม.จ.ภีศเดช-ท่านผู้หญิงทัศนาวลัย"

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระบรมราชโองการประกาศเรื่องพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ ดังนี้

๑. หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๑
๒. ท่านผู้หญิงทัศนาวลัย ศรสงคราม เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๑

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒