xs
xsm
sm
md
lg

สคบ.ร่วม 16 สถานศึกษาสร้างเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายพิฆเนศ ต๊ะป่วง รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ได้ลงนามบันทึกความข้อตกลงความร่วมมือด้านการคุ้มครองผู้บริโภคกับมหาวิทยาลัยเกริก เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคในสถานศึกษาทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาครวมทั้งหมด16 แห่ง โดยทุกมหาวิทยาลัยจะต้องมีการจัดตั้งชมรม เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนและนักศึกษารักษาสิทธิผู้บริโภค และการประกอบธุรกิจที่มีคุณธรรมและถูกต้องตามกฎหมาย

รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กล่าวถึงปัญหาด้านการร้องเรียนของผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายจากการซื้อสินค้าทางออนไลน์ ว่า ปัจจุบันมีผู้ร้องเรียนจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจำนวนกว่า 500 คน/เดือน ซึ่ง สคบ.แนะนำให้ประชาชนซื้อสินค้าจากผู้ประกอบที่มีการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือดีบีดี และจดทะเบียนโดยตรงกับ สคบ. เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เนื่องจากผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายสามารถติดตามเพื่อเรียกร้องให้ดำเนินการเยียวยาจากผู้ประกอบการ หรือสามารถดำเนินคดีตามกฎหมายได้