xs
xsm
sm
md
lg

รฟท.ออก 3 มาตรการอำนวยความสะดวกประชาชนเดินทางร่วมพระราชพิธีฯ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า เพื่ออำนวยความสะดวกการเดินทางให้กับประชาชนที่เข้าร่วมในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคมนี้ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ได้ออก 3 มาตรการให้บริการเดินรถโดยสารเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เข้าร่วมในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ มาตรการที่ 1 จัดขบวนรถพิเศษโดยสารรถดีเซลรางชั้น 3 หรือรถไฟชานเมืองให้บริการเที่ยวไป-กลับฟรีใน 4 เส้นทาง วันละ 8 ขบวน รวมตลอดพระราชพิธีฯ จำนวน 24 ขบวน รองรับการเดินทางของประชาชนไม่ให้มีผู้โดยสารตกค้าง

โดยเที่ยวเข้ากรุงเทพ (สายเหนือ ขบวน 320 อยุธยา–กรุงเทพ 10.30-12.00 น. สายใต้ ขบวน 332 นครปฐม–ธนบุรี 10.55-12.00 น. สายตะวันออก ขบวน 326 ฉะเชิงเทรา–กรุงเทพ 10.35-11.55 น. สายมหาชัย 4342 มหาชัย–วงเวียนใหญ่ 10.40-11.35 น.

ส่วนเที่ยวออกจากกรุงเทพ (สายเหนือ 319 กรุงเทพ–อยุธยา 00.05-01.35 น.สายใต้ 331 ธนบุรี–นครปฐม 00.00-01.00 น. สายตะวันออก 325 กรุงเทพ–ฉะเชิงเทรา 00.00-01.40 น. มหาชัย 4331 วงเวียนใหญ่–มหาชัย 00.00-00.55 น.

ทั้งนี้ ในวันที่ 5 พฤษภาคม ขบวน 319 จะเปลี่ยนสถานีปลายทางจากสถานีอยุธยา เป็นสถานีลพบุรี ถึงสถานีลพบุรี เวลา 02.20 น.

ส่วนมาตรการที่ 2 การรถไฟแห่งประเทศไทยได้ร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง อุตรดิตถ์ สุราษฎร์ธานี ชุมพร หนองคาย อุดรธานี ขอนแก่น อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ นครราชสีมา จัดขบวนรถพิเศษโดยสารระยะไกล ไป/กลับ 12 ขบวน เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางเข้าร่วมในพระราชพิธีฯ ให้แก่ประชาชน ได้แก่ สายเหนือ 2 ขบวน ขบวนเชียงใหม่-ลพบุรี-กรุงเทพ และขบวนลำปาง-เด่นชัย-อุตรดิตถ์-กรุงเทพ สายใต้ 1 ขบวน ขบวนสุราษฎร์ธานี-ชุมพร-ประจวบคีรีขันธ์-กรุงเทพ สายตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ขบวน ขบวนหนองคาย-อุดรธานี-ขอนแก่น-กรุงเทพ ขบวนอุบลราชธานี-ศรีสะเกษ-กรุงเทพ และขบวนสุรินทร์-บุรีรัมย์-นครราชสีมา-กรุงเทพ

มาตรการที่ 3การรถไฟแห่งประเทศไทย จะเปิดให้ประชาชนใช้บริการรถไฟขบวนรถโดยสารชั้น 3 ที่มีต้นทางและปลายทางเข้าออกในกรุงเทพฯ ฟรีทุกขบวน ตลอดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ ระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562 เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนเดินทางเข้าร่วมงานพระราชพิธีฯ

ทั้งนี้ สามารถติดต่อขอรับตั๋วโดยสารได้เฉพาะในวันเดินทางเท่านั้น ที่สถานีรถไฟทุกแห่ง

นอกจากนี้ การรถไฟฯ ยังได้บูรณาการความร่วมมือกับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) จัดรถโดยสารเส้นทางรถเฉพาะกิจฟรี มาให้บริการรับส่งกับประชาชนที่เดินทางจากสถานีกรุงเทพ วงเวียนใหญ่ ไปยังบริเวณงานพระราชพิธีฯ โดยไม่มีเสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 1-7 พฤษภาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 09.00-22.00 น. พร้อมมอบหมายให้เจ้าหน้าที่เพิ่มการอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนที่เดินทางเข้าร่วมงานพระราชพิธีฯ ให้เป็นไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย หากมีความจำเป็นที่จะต้องจัดเดินขบวนรถพิเศษโดยสารเพิ่มเติมก็ให้สามารถดำเนินการได้ เพื่อไม่ให้มีผู้โดยสารตกค้าง