xs
xsm
sm
md
lg

ในหลวงทรงมีข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรวันเสรีภาพของสาธารณรัฐแอฟริกาใต้

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ด้วยวันที่ 27 เมษายน 2562 ตรงกับวันเสรีภาพของสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ความว่า

ในโอกาสวันเสรีภาพของสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ข้าพเจ้าขอส่งคําอํานวยพรและความปรารถนาดี เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประชาชนและความวัฒนาไพบูลย์ยิ่งขึ้นของสาธารณรัฐแอฟริกาใต้

ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า สัมพันธไมตรีและความร่วมมือระหว่างประเทศของเราทั้งสอง จะเจริญงอกงามต่อไปในภายภาคหน้า

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร