xs
xsm
sm
md
lg

พณ.เผย มี.ค.62 มีผู้ยื่นขอจดทะเบียนธุรกิจทั่ว ปท.กว่า 6.8 พันราย

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงสถิติการจดทะเบียนธุรกิจ เดือนมีนาคม 2562 พบว่า มีผู้ประกอบธุรกิจยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนบริษัทใหม่ทั่วประเทศ 6,876 ราย เมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 6,563 ราย เพิ่มขึ้นจำนวน 313 ราย คิดเป็นร้อยละ 5 และเมื่อเทียบกับเดือนมีนาคม 2561 จำนวน 6,728 ราย เพิ่มขึ้น จำนวน 148 ราย คิดเป็นร้อยละ 2 โดยประเภทธุรกิจจัดตั้งใหม่สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป จำนวน 604 ราย คิดเป็นร้อยละ 9 อันดับ 2 คือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 359 ราย คิดเป็นร้อยละ 5 และอันดับ 3 คือ ธุรกิจภัตตาคาร ร้านอาหาร จำนวน 185 ราย คิดเป็น ร้อยละ 3