xs
xsm
sm
md
lg

รมว.กษ.คาดราคาไข่ไก่ช่วงเปิดเทอมจะขึ้นถึง 3 บาท

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายกฤษฏา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มขยับแตะฟองละ 2.60บาทแล้ว คาดว่าช่วงเปิดเทอมราคาจะขึ้นไปถึง 3 บาท ซึ่งจะมีการบริโภคมากขึ้น
อย่างไรก็ตาม จะหารือกับกระทรวงพาณิชย์ คุมราคาปลายทางไม่ให้เกินฟองละ 4 บาทเพื่อไม่กระทบผู้บริโภค

สำหรับการแก้ปัญหาราคาไข่ไก่อย่างเป็นระบบและจริงจังนั้น เริ่มตั้งแต่ปี 2561 จนถึงปัจจุบัน อาศัยการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนรายใหญ่และเกษตรกรผู้เลี้ยง ในการให้ความร่วมมือตามมาตรการที่กรมปศุสัตว์กําหนด โดยไม่ใช้งบประมาณของภาครัฐ