xs
xsm
sm
md
lg

สปน.เผยผู้สั่งจองเข็มที่ระลึกพระราชพิธีฯ เริ่มรับได้ 25 เม.ย.

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นายสมพาศ นิลพันธ์ ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้มอบหมายให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) ดำเนินการจัดทำเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อจำหน่ายให้แก่ประชาชนได้อัญเชิญไปประดับในช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนั้น สปน.ขอขอบคุณประชาชนที่ให้ความสนใจสั่งจองเข็มที่ระลึกฯ ผ่านทุกช่องทาง 

ทั้งนี้ ประชาชนที่สั่งจองเข็มที่ระลึกฯ ผ่านบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ระหว่างวันที่ 1-5 เมษายน 2562 สามารถรับเข็มที่ระลึกฯ ได้ที่ทำการไปรษณีย์ที่สั่งจอง ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2562 เป็นต้นไป 

สำหรับผู้ที่สั่งจองหลังวันที่ 5 เมษายน 2562 สปน.จะเร่งดำเนินการจัดส่งเข็มที่ระลึกฯ ให้บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด เพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชนตามลำดับการจองภายในเดือนเมษายนนี้