xs
xsm
sm
md
lg

กรมคุมประพฤติเผยคดีศาลสั่งคุมประพฤติวานนี้ มี 19 คดี

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ เปิดเผยว่า สถิติคดีที่เข้าสู่กระบวนการคุมความประพฤติ ในวันที่ 16 เมษายน 2562 ว่า มีจำนวน 19 คดี เป็นคดีขับรถขณะเมาสุราทั้งหมด
ส่วนยอดสะสมสถิติคดีที่ศาลสั่งคุมประพฤติระหว่างวันที่ 11-16 เมษายน 2562 มีจำนวนทั้งสิ้น 8,642 คดี จำแนกเป็นคดีขับรถขณะเมาสุรา จำนวน 8,481 คดี คิดเป็นร้อยละ 98.14 คดีขับเสพ จำนวน 150 คดี คิดเป็นร้อยละ 1.73 คดีขับรถประมาท จำนวน 11 คดี คิดเป็นร้อยละ 0.13 โดยจังหวัดที่มีสถิติคดีขับรถขณะเมาสุราสะสมสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 596 คดี กรุงเทพมหานคร จำนวน 480 คดี และจังหวัดนครพนม จำนวน 440 คดี โดยสำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ ยังคงนำผู้ถูกคุมความประพฤติเข้าทำงานบริการสังคมตามด่านตรวจค้น ด่านชุมชน หรือจุดบริการประชาชน เพื่อรองรับประชาชนที่กำลังเดินทางกลับเข้าสู่วันทำงาน