xs
xsm
sm
md
lg

โครงการก่อสร้างทางรถไฟลาว-จีนช่วงที่ 1 คืบหน้าแล้วกว่า 60%

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายบุญยัง วรจิตร ประธานประเทศ สปป ลาว แถลงข่าวยืนยันในโอกาสการตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างทางรถไฟลาว-จีน ในส่วนที่เป็นสถานีใหญ่นครหลวงเวียงจันทน์ ว่าการทุ่มเททั้งบุคลากรและเงินทุนในการก่อสร้างทางรถไฟ เพื่อเชื่อมต่อลาวกับจีนมาตั้งแต่ปลายปี 2016 เป็นต้นมา ถือเป็นสัญลักษณ์ของการเป็น หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาอย่างรอบด้าน ภายใต้ข้อริเริ่ม 1 แถบ 1 เส้นทางของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีน ที่ได้ดำเนินการเป็นยุทธศาสตร์ 4 ดี ระหว่างลาวกับจีน คือเป็นบ้านใกล้เรือนเคียงที่ดี เป็นมิตรที่ดี เป็นสหายที่ดี และเป็นผู้ร่วมมือที่ดี
ส่วน นายโจ เสี่ยว เฉีย หัวหน้าโครงการก่อสร้างทางรถไฟลาวจีนช่วงที่ 1 ยืนยันว่า การก่อสร้างทางรถไฟลาวจีนคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 60 ของแผนการทั้งหมด โดยเฉพาะเดือนมีนาคม 2019 ได้ประสบความสำเร็จในการเจาะและก่อสร้างอุโมงค์บ่อเต็น ในเขตเมืองหลวงน้ำทา ที่มีระยะทางยาว 6,453.5 เมตร ซึ่งเป็น 1 ใน 10 อุโมงค์ที่มีระยะทางยาวกว่า 5,000 เมตรขึ้นไป หากแต่การเจาะและก่อสร้างอุโมงค์เพื่อเชื่อมต่อจากจีนมาที่ด่านบ่อเต็น ซึ่งมีระยะทางยาวกว่า 9,000 เมตร ต้องระงับไว้ชั่วคราว เพราะว่าเจาะไปพบแร่เกลือที่มีปริมาณมากพอสมควร จึงต้องมีการศึกษาวิจัยอย่างละเอียดก่อน