xs
xsm
sm
md
lg

ประเดิมวันแรก 7 วันอันตราย เมาแล้วขับ 410 คดี มหาสารคามสูงสุด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ เปิดเผยว่า สถิติคดีที่ศาลสั่งคุมความประพฤติ วันแรก (11 เม.ย.) ที่มีการควบคุมเข้มงวดช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยมีคดีเข้าสู่กระบวนการคุมประพฤติทั่วประเทศ จำนวน 563 คดี จำแนกเป็นคดีขับรถขณะเมาสุรา 410 คดี คิดเป็นร้อยละ 72.82, คดีขับเสพ 147 คดี คิดเป็นร้อยละ 26.11, คดีขับรถประมาท 6 คดี คิดเป็นร้อยละ 1.07 ส่วนจังหวัดที่มีสถิติคดีขับรถขณะเมาสุราสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ มหาสารคาม 56 คดี กรุงเทพฯ 55 คดี และ อุบลราชธานี 30 คดี 

สำหรับการดำเนินการติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EM) ติดตามตัวกับผู้กระทำผิด จำนวน 20 ราย แบ่งเป็นคดีขับรถขณะเมาสุรา 18 ราย และคดีขับเสพ 2 ราย ส่วนใหญ่กำหนดเงื่อนไขห้ามออกจากที่พักอาศัย ตั้งแต่เวลา 22.00 - 04.00 น. เป็นเวลา 7-15 วัน คุมความประพฤติ 1 ปี รายงานตัวจำนวน 4 ครั้ง พร้อมทั้งทำงานบริการสังคม 24 ชั่วโมง