xs
xsm
sm
md
lg

นายกฯ ขอบคุณ ม.แม่ฟ้าหลวงร่วมแก้ปัญหาหมอกควัน พร้อมรับแนวทางพิจารณา

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

พล.ท.วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงกรณีที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงส่งจดหมายเปิดผนึกถึงนายกรัฐมนตรี เพื่อเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินค่ามาตรฐาน ว่า นายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณและชื่นชมที่สถาบันการศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของบ้านเมือง โดยรัฐบาลยินดีรับฟังข้อเสนอที่เป็นประโยชน์ เช่นเดียวกับกระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายที่พร้อมรับข้อเสนอแนะจากทางมหาวิทยาลัยไปพิจารณาด้วย
นายกรัฐมนตรี ย้ำว่า หลังจากการลงพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 2 เมษายน ที่ผ่านมา พบการทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถลดจุด Hotspot ใน 9 จังหวัดได้ต่อเนื่อง มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาลงไปถึงระดับตำบล โดยบูรณาการความร่วมมือของทุกฝ่าย และยกระดับการแก้ปัญหานี้เป็นวาระแห่งชาติ รวมทั้งได้มอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไปหารือกับประเทศเพื่อนบ้าน ตามกรอบความร่วมมือรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมอาเซียน เพื่อให้เกิดความยั่งยืน
อย่างไรก็ตาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นหนึ่งในคณะกรรมการของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันที่ จ.เชียงรายจัดตั้งขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็กด้วย จึงสามารถใช้ช่องทางดังกล่าวนำเสนอข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์รวมทั้งรับทราบข้อมูลการทำงานอย่างบูรณาการของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่ทันสมัยได้อีกด้วย