xs
xsm
sm
md
lg

อดีตผู้พิพากษาจี้ กกต.ยื่นศาลฎีกาเพิกถอนสิทธิ“ธนาธร”ลงสมัคร ส.ส.

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นายชูชาติ ศรีแสง อดีตผู้พิพากษาศาลฎีกา โพสต์เฟซบุ๊ก Chuchart Srisaeng แสดงความคิดเห็นกรณีคุณสมบัติของ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ระบุว่า
สำนักข่าวอิศราได้รายงานข่าวเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๙ นาฬิกาเศษว่า นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ เป็นผู้ถือหุ้นอยู่ในบริษัท วี-ลัค มีเดีย จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจสื่อนิตยสาร จำนวน ๖๗๕,๐๐๐ หุ้น (๑๕%) และได้โอนหุ้นดังกล่าวไปให้นางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒

ถ้าข่าวดังกล่าวเป็นความจริง นายธนาธรก็ต้องห้ามมิให้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย มาตรา ๙๘(๓) และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔๒ (๓) ซึ่งบัญญัติว่า "เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆ

เมื่อนายธนาธรต้องห้ามมิให้สมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส.จึงไม่มีสิทธิยื่นสมัครรับเลือกตั้ง การยื่นสมัครรับเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๔-๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จึงเป็นการยื่นสมัครที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ และ พ.ร.ป.เลือกตั้ง

คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต.จะต้องยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาให้เพิกถอนสิทธิการสมัครรับเลือกตั้งโดยด่วน เพราะนายธนาธรเป็นหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ และหากได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส. ด้วย หากปล่อยไว้จะเกิดความเสียหายแก่ประเทศชาติมากมาย

การต้องห้ามมิให้รับสมัครเลือกตั้ง ส.ส. ตามรัฐธรรมนูญและ พ.ร.ป.เลือกตั้งกรณีเป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆ นี้ศาลฎีกาได้เคยมีคำสั่งไว้ ตามคำสั่งศาลฎีกาที่ ๑๑๔๔/๒๕๖๒

พ.ร.ป.เลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๕๑ บัญญัติว่า ผู้ใดรู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ ต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกต้ังเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้สมัครรับเลือกตั้งหรือทําหนังสือยินยอม ให้พรรคการเมืองเสนอรายช่ือเพื่อสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้น มีกําหนดยี่สิบปี

ตามบทบัญญัติดังกล่าวหมายความว่า การที่รู้อยู่แล้วว่า ตนไม่มีสิทธิรับเลือกตั้งแต่ยังไปสมัครรับเลือกตั้งมีโทษจำคุก ๑ ปี ถึง ๑๐ ปี หรือปรับตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐ บาท ถึง ๒๐๐,๒๐๐ บาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ๒๐ ปี

นอกจากยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาให้เพิกถอนสิทธินายธนาธรแล้ว ต้องดำเนินการสอบสวนและส่งสำนวนให้พนักงานอัยการฟ้องนายธนาธรต่อศาลที่มีอำนาจพิจารฌาพิพากษาคดีอาญา เพื่อพิจารณาพิพากษาโดยเร็วด้วย
 
กรณีนี้ไปตรวจสอบหลักฐานที่สำนักงานหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร ใช้เวลาไม่เกิน ๓๐ นาทีก็สามารถทราบได้ว่า ข้อเท็จจริงที่สำนักข่าวอิศราเป็นความจริงหรือไม่

ถ้าเป็นความจริงกระบวนการดำเนินการทางกฎหมายก็ต้องเป็นไปตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น

ขอให้ผู้ที่อ้างว่าเป็นคนรุ่นใหม่และคลั่งไคล้นายธนาธรประดุจเทพเจ้าผู้มาปลดเปลื้องประเทศไทยให้พ้นจากความด้อยพัฒนาไปสู่ความศิวิไลซ์ ต้องยอมรับคำวินิจของศาลทั้งการเพิกถอนสิทธินายธนาธรในสมัครรับเลือกตั้ง และการลงโทษนายธนาธรในทางอาญา รวมทั้งการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ๒๐ ปี

หวังว่าน้องฟ้าทั้งตัวจริงและตัวปลอมคงจะไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดเศร้าโศกเสียใจมากมายจนถึงกับทำลายชีวิตอันมีค่าของตนเองหรือพากันสมัครยอมติดคุกแทนหากศาลพิพากษาลงโทษจำคุก นายธนาธรเพราะทางเรือนจำยินยอมให้กระทำไม่ได้