xs
xsm
sm
md
lg

“บิ๊กตู่”สั่งแต่งตั้งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี 6 ราย

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช.ได้มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี จำนวน 6 ราย ประกอบด้วย

1.นายดิศทัต โหตระกิตย์
2.นายบุญทักษ์ หวังเจริญ
3.นายปิติ ตัณฑเกษม
4.นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร
5.นายเศรษฐพุฒิ  สุทธิวาทนฤพุฒิ
6.นายสุพัฒน์พงษ์ พันธ์มีเชาว์

ทั้งนี้ คณะที่ปรึกษาดังกล่าว มีหน้าที่ในการให้คำปรึกษาและพิจารณาเสนอความเห็น หรือข้อเสนอแนะต่างๆ ตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย  โดยให้ส่วนราชการสนับสนุบสนุนการดำเนินงานของที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีตามที่ได้รับการร้องขอ