xs
xsm
sm
md
lg

อย.วอนประชาชนอย่าตระหนกข่าวปลาดอร์ลีปนเปื้อนยาปฏิชีวนะ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายแพทย์สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กล่าวถึงกรณีข่าวพบสารปนเปื้อนยาปฏิชีวนะในปลาดอร์ลีที่นำเข้ามีค่าเกินค่ามาตรฐานที่องค์การอนามัยโลกกำหนด ซึ่งอาจทำให้เกิดเชื้อดื้อยาในคน ว่า ขอให้ผู้บริโภคอย่าตื่นตระหนก ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ทำการสุ่มตรวจวิเคราะห์หาปริมาณสารปนเปื้อนยาปฏิชีวนะในผลิตภัณฑ์อาหารที่จำหน่ายในประเทศ เช่น จำพวกเนื้อสัตว์ (หมู/กุ้ง/ไก่/เครื่องใน/ปลา) ไม่พบการปนเปื้อนแต่อย่างใด สำหรับปลาที่นำเข้าจากต่างประเทศนั้น มีการสุ่มตรวจตัวอย่างผลิตภัณฑ์นำเข้า ณ ด่านนำเข้าทุกแห่ง เพื่อตรวจวิเคราะห์หาโลหะหนัก ผลปรากฏว่า ไม่พบการปนเปื้อนเกินมาตรฐานความปลอดภัย อย่างไรก็ตาม แนะนำให้ผู้บริโภคนำปลาดอร์ลีมาผ่านการปรุงสุก จะสามารถลดปริมาณยาปฏิชีวนะที่ปนเปื้อนได้