xs
xsm
sm
md
lg

"วิษณุ" ชี้ ครม.อนุมัติงบฯ ให้กองทุนประชารัฐช่วงก่อนเลือกตั้ง เป็นเรื่องปกติ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ระบุถึงกรณี คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติงบประมาณกลางปี 2561 จำนวน 37,900 ล้านบาท ให้กองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม รวมถึงการเร่งรัดให้จ่ายเงินการปรับเพิ่มค่าป่วยการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จากเดือนละ 600 บาท เป็น 1,000 บาท ในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งนั้น ไม่ถือเป็นเรื่องแปลกหรือผิดปกติ และถือเป็นเรื่องธรรมดา ซึ่งไม่ว่าจะเป็นช่วงใกล้เลือกตั้ง หรือหลังเลือกตั้ง หากจำเป็นก็ต้องดำเนินการ