xs
xsm
sm
md
lg

รมว.วธ.เตรียมชง ครม.เห็นชอบมาตรการดูแลช่วงสงกรานต์ 2562

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม แถลงข่าวการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 ว่า ได้ร่วมกับ 19 ภาคีเครือข่ายจัดงานภายใต้แนวคิดสงกรานต์วิถีไทย ใช้น้ำคุ้มค่า ทุกชีวาปลอดภัย ส่งเสริมประเพณีวันขึ้นปีใหม่ของไทย ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค แบ่งเป็น 3 แนวทาง ได้แก่ รณรงค์จัดสงกรานต์แบบไทย ไม่แป้ง ไม่โป้ และไม่แอลกอฮอล์ รณรงค์ใช้น้ำคุ้มค่า งดใช้รถบรรทุกตระเวนสาดน้ำในพื้นที่ต่างๆ
นอกจากนี้ ได้กำหนดเวลาเล่นน้ำ ไม่ใช้ปืนฉีดน้ำแรงดันสูง ขอความร่วมมือผู้ประกอบการสถานบันเทิงกำหนดเวลาเปิด-ปิดงานและงดจำหน่ายแอลกอฮอล์ตามเวลาที่กำหนด จัดโซนนิ่งดูแลการจัดงานป้องกันพฤติกรรมไม่เหมาะสม โดยจะนำมาตรการดังกล่าวเสนอให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบประกาศใช้เร็วๆ นี้