xs
xsm
sm
md
lg

นางสงกรานต์ปี 62 นาม 'นางทุงสะเทวี'ทรงทัดดอกทับทิมเสด็จนั่งเหนือครุฑ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ประกาศสงกรานต์ พุทธศักราช 2562 มีรายละเอียดดังนี้ ปีกุน (มนุษย์ผู้หญิง ธาตุน้ำ) เอกศก จุลศักราช 1381 ทางจันทรคติ เป็นปกติมาสวาร ทางสุริยคติ เป็นปกติสุรทิน โดยวันที่ 14 เมษายน เป็นวันมหาสงกรานต์ ตรงกับวันอาทิตย์ ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 5 เวลา 15 นาฬิกา 03 นาที 03 วินาที ส่วนนางสงกรานต์ปีนี้ ทรงนามว่า "ทุงสะเทวี" ทรงพาหุรัดทัดดอกทับทิม อาภรณ์แก้ว - ปัทมราค ภักษาหารอุทุมพร พระหัตถ์ขวาทรงจักร พระหัตถ์ซ้ายทรงสังข์ เสด็จนั่งมาเหนือหลังครุฑเป็น

วันที่ 16 เมษายน 2562 เวลา 19 นาฬิกา 12 นาที เปลี่ยนจุลศักราชใหม่ เป็น 1381 ปีนี้ วันจันทร์ เป็น ธงชัย, วันเสาร์ เป็น อธิบดี, วันอาทิตย์ เป็น อุบาทว์, วันจันทร์ เป็นโลกาวินาศ ปีนี้ วันพฤหัสบดี เป็นอธิบดีฝน บันดาลให้ฝนตก 500 ห่า ตกในโลกมนุษย์  50 ห่า ตกในมหาสมุทร 100 ห่า ตกในป่าหิมพานต์ 150 ห่า ตกในเขาจักรวาล 200 ห่า นาคให้น้ำ 3 ตัว เกณฑ์ธัญญาหาร ได้เศษ 2 ชื่อ วิบัติ ข้าวกล้าในภูมินาจะเกิดกิมิชาติ (ด้วงกับแมลง) จะได้ผลกึ่งเสียกึ่ง เกณฑ์ธาราธิคุณ ตกราศีปถวี (ดิน) น้ำงามพอดี