xs
xsm
sm
md
lg

นายกฯ ลงพื้นที่นครศรีธรรมราช ติดตามผลดำเนินนโยบายรัฐ การเยียวยาฟื้นฟูผู้ประสบภัย"ปาบึก"

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ ออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 ดอนเมือง กรุงเทพฯ เพื่อไปยังจังหวัดนครศรีธรรมราช ในการตรวจราชการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล โดยการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้ให้ความสำคัญกับประเด็นการเยียวยาและฟื้นฟูผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อนปาบึก ทั้งด้านการดำรงชีพ การประกอบอาชีพและสิ่งสาธารณประโยชน์ต่างๆ สืบเนื่องจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนปาบึก ในช่วงระหว่างวันที่ 2-5 มกราคม 2562 ส่งผลให้เกิดวาตภัยและฝนตกหนัก เกิดน้ำท่วมฉับพลันทั่วจังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้ง 23 อำเภอ โดยมีผู้ได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมาก ทั้งประชาชน สถานที่สำคัญของทางราชการ ศาสนสถานและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ รวมทั้งการประกอบอาชีพโดยรัฐบาลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชน ได้ให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ เพื่อบรรเทาเยียวยาและฟื้นฟูผู้ประสบภัยเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติโดยเร็ว

เมื่อเดินทางถึงจังหวัดนครศรีธรรมราช นายกรัฐมนตรีจะตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา พบพูดคุยกับนักศึกษา จากนั้นจะเดินทางสักการะพระบรมธาตุเจดีย์ ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมือง

ส่วนในช่วงเย็น นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานส่งมอบบ้านและให้กำลังใจผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อน "ปาบึก" (PABUK) ณ ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง ก่อนที่จะเดินทางไปยังสวนสาธารณะศรีนครินทร์ 84 ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล เยี่ยมชมงานมหกรรมมอบความสุข สร้างชีพ เสริมรายได้ และเป็นประธานเปิดทางลอดบ้านช่องเขา อำเภอทุ่งสง ผ่านวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์