xs
xsm
sm
md
lg

ครม.พิจารณาโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ (12 มี.ค.) มีวาระการพิจารณาโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม (ตะวันตก) ช่วงศูนย์วัฒนธรรมฯ-บางขุนนนท์ ระยะทาง 16.4 กิโลเมตร วงเงินลงทุน 109,342 ล้านบาท และการเดินรถช่วงบางขุนนนท์-มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ตามที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจนำเสนอ เพื่อขออนุมัติให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (พีพีพี) กลางเดือนมีนาคมนี้ หลังจากนั้นการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย จะแต่งตั้งคณะกรรมการตามมาตรา 35 ตามพระราชบัญญัติร่วมทุนฯ 2556 เพื่อจัดทำร่างทีโออาร์ ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 2 เดือน และจะประกาศเชิญชวนเอกชนได้ประมาณเดือนมิถุนายนนี้ โดยใช้เวลาพิจารณาคัดเลือกอีกประมาณ 7-8 เดือน ก็จะสามารถเสนอผลการพิจารณาต่อคณะรัฐมนตรีได้