xs
xsm
sm
md
lg

ก.อุตฯ รณรงค์ลดการเผาอ้อย ตั้งเป้าอีก 3 ปีลดได้ 100%

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดงานวันรณรงค์งดเผาอ้อย ลดฝุ่น PM 2.5 และสาธิตเครื่องจักรกลการเกษตรยุค 4.0 ที่แปลงอ้อย บ้านกุดหนองกี่ ตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งจัดขึ้นเพื่อรณรงค์ให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยหันมาตัดอ้อยสด และนำเสนอเทคโนโลยีการเกษตรมาทดแทนการเผาอ้อย สร้างการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาอ้อย และประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม คาดหวังว่า ในอีก 3 ปีจะลดการเผาอ้อยได้ 100% ต่อไปจะมีแนวโน้มการเผาในพื้นที่การเกษตรลดลง ซึ่งตอนนี้การเผาอ้อยลดจาก 60% เหลือแค่ 30% พร้อมทั้งได้แนะนำให้ความรู้ต่างๆ แก่เกษตรกรและชาวบ้าน ถึงโทษของฝุ่นละออง PM 2.5 วิธีการการตัดอ้อยเข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรม และการเพิ่มผลผลิตอ้อยโดยใช้ปุ๋ยทางใบ รวมทั้งการปรับเงินอ้อยที่ถูกเผามาส่งโรงงาน 30 บาทต่อตัน แล้วนำไปเพิ่มให้คนที่ขายอ้อยสด โดยทุกภาคส่วนเข้ามาบูรณาการทำงานให้เกษตรกรรวมกลุ่มแล้วทาง ธ.ก.ส.ให้กู้นำมาพัฒนาเทคโลโลยีตามนโยบาย 4.0 ของรัฐบาล เพราะหากนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาจะช่วยลดปัญหาการเผาอ้อยลงได้