xs
xsm
sm
md
lg

เชียงใหม่เคาะประตูบ้านรณรงค์ป้องกันไฟป่า เร่งทำแนวกันไฟดอยสุเทพ-ปุย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในพื้นที่ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมจัดทำแนวกันไฟบริเวณแนวอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร พร้อมร่วมเดินรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนแบบเคาะประตูบ้าน เกี่ยวกับผลกระทบของการเกิดไฟป่า ผลกระทบต่อสุขภาพ การดูแลสุขภาพในช่วงเกิดปัญหาหมอกควัน รวมทั้งสาธิตวิธีการทำปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกอง โดยมีนายมนัส ขันใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเปิดงานและให้แนวทางในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่
ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชัยงใหม่ ได้ขอความร่วมมือกับพี่น้องประชาชนในการช่วยกันดูแลผืนป่า เฝ้าระวังการเกิดปัญหาไฟป่าในพื้นที่ เพื่อร่วมกันสร้างเชียงใหม่ให้เป็นเมืองน่าอยู่ รักษาสภาพแวดล้อมและป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ต่อไป