xs
xsm
sm
md
lg

สธ.อัดงบ 563 ล.พัฒนา รพ.สต.ขนาดใหญ่กว่าพันแห่ง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า กระทรวงสาธารณสุขได้รับจัดสรรงบประมาณกว่า 563 ล้านบาท ปีงบประมาณ 2562 เพื่อพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ขนาดใหญ่ 1,087 แห่ง ปรับระบบบริการที่จำเป็นและเพียงพอสำหรับระบบบริการปฐมภูมิ อาทิ การดูแลคุณภาพแม่และเด็ก การฝากครรภ์ การตรวจรักษาทางการแพทย์ บริการครอบคลุมทุกมิติ มีมาตรฐานที่สูงขึ้น เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมชนบทที่เป็นสังคมเมืองเพิ่มมากขึ้น ประชาชนเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่ายไม่ต้องเดินทางเข้ารับบริการในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่อยู่ไกล และลดความแออัดของผู้รับบริการในโรงพยาบาล

นายแพทย์ประพนธ์ กล่าวต่อว่า สำหรับแผนการพัฒนาระบบบริการ รพ.สต.ขนาดใหญ่ จะมีการจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ประกอบด้วย เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนอัตโนมัติ เครื่องปั่นฮีมาโตคริต เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขนาดใหญ่ เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด ชนิดพกพา เครื่องผลิตออกซิเจนขนาด 8 ลิตร เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล

นอกจากนี้ ได้จัดหาครุภัณฑ์การแพทย์ตามความขาดแคลนของ รพ สต.ขนาดใหญ่ประกอบด้วย ยูนิตทำฟัน 47 แห่ง เครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิด 12 ลีด พร้อมระบบแปรผลอัตโนมัติ (EKG) 72 แห่ง และเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) 297 แห่ง