xs
xsm
sm
md
lg

9 หน่วยงานรัฐของจีนสั่งห้ามกำหนดเพศในประกาศรับสมัครงาน ฝ่าฝืนปรับ 5 หมื่นหยวน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์วานนี้ (22 ก.พ.) หน่วยงานรัฐบาล 9 แห่งของจีน ออกคำสั่งห้ามกำหนดเพศในประกาศรับสมัครงาน ทั้งนี้ เพื่อผลักดันกระบวนการสรรหาบุคลากรขององค์กรโดยไม่กีดกันทางเพศให้ชัดเจนและเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น

ประกาศฉบับนี้กำหนดให้หน่วยงานต่างๆ ข้างต้นห้ามกำหนดเพศของผู้สมัคร หรือกำหนดให้เพศใดเพศหนึ่งได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (ยกเว้นบางอาชีพที่กฎหมายกำหนดว่าห้ามใช้แรงงานสตรี) รวมถึงห้ามใช้เหตุผลเรื่องเพศในการกีดกัน หรือปฏิเสธหรือกำหนดข้อจำกัดด้านการให้กำเนิดบุตร ในการรับสมัครพนักงาน และห้ามมิให้สอบถามผู้สมัครเกี่ยวกับสถานภาพการสมรสและการมีบุตร ตลอดจนห้ามมีผลตรวจครรภ์ในผลการตรวจร่างกายของผู้สมัครงานด้วย

ทั้งนี้ หน่วยงานที่ฝ่าฝืนจะถูกลงโทษตามข้อกำหนด โทษปรับสูงสุด 50,000 หยวน (ราว 23,0000 บาท)