xs
xsm
sm
md
lg

ครม.เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจต่อต้านการค้ามนุษย์ไทย-พม่า

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์พล.ท.วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ (12 ก.พ.) ว่า ที่ประชุมเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ว่าด้วยความร่วมมือในการต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยเห็นชอบให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทำหนังสือมอบอำนาจเต็มให้รัฐมนตรีว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ