xs
xsm
sm
md
lg

ร.10 พระราชทานดอกไม้แก่ นร.ทุนได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ พร้อมทรงรับเป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์วันนี้ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16.30 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบ นางสาววลัยลักษณ์ สินศิริ อายุ 20 ปี นักเรียนทุนพระราชทาน มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ 7 ปีการศึกษา 2558 จังหวัดกระบี่ ซึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ พร้อมทรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์

ตามที่ได้เกิดอุบัติเหตุรถบัสคณะครู และนักศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ พลิกคว่ำที่อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ในระหว่างเดินทางเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการระดับชาติองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา ทำให้มีผู้บาดเจ็บหลายราย หนึ่งในนั้นคือ นางสาววลัยลักษณ์ ซึ่งได้รับบาดเจ็บกระดูกข้อเท้าหัก และเสียเลือดมาก จึงนำส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลพะเยา ก่อนจะส่งตัวไปเข้ารับการรักษาต่อ ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ นางสาววลัยลักษณ์ ปัจจุบันศึกษาชั้น ปวส.1 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ สาขา
งานสัตวศาสตร์ อาศัยอยู่ในครอบครัวยากจน และเป็นนักศึกษาที่มีความประพฤติดี ขยัน ตั้งใจเรียน ใช้จ่ายเงินทุนฯ อย่างประหยัด และเข้าร่วมกิจกรรมของวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง

ในวันเดียวกันนี้ เวลา 15.00 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบ นายพีรพัฒน์ ทวีแก้ว น.ส.อภิชญา เด็นบาเส น.ส.รัชฎาทิพย์ ไกรสิทธิ์ และ น.ส.นรีกานต์ เดชมาก นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุครั้งนี้ และเข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลพะเยา พร้อมทรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์

นอกจากนี้ พระราชทานพระราชานุเคราะห์ในการศพ นางสาวภัทราวดี ศรีจันทร์ ซึ่งเสียชีวิตจากอุบัติเหตุดังกล่าว การได้รับพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ ยังความปลื้มปีติแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้