xs
xsm
sm
md
lg

เตรียมทำฝนหลวงลดฝุ่นภาคเหนือ-อีสาน 10-15 ก.พ.

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดเผยว่า จากการติดตามสภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบว่า ในช่วงวันที่ 10 – 15 กุมภาพันธ์ 2562 สภาพอากาศมีแนวโน้มเอื้อต่อการปฏิบัติการฝนหลวง ดังนั้นกรมฝนหลวงจึงตั้งหน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว 2 หน่วย ระหว่างวันที่ 10-15 กุมภาพันธ์ 2562 ได้แก่ หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเคลื่อนที่เร็ว จ.ขอนแก่น และหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเคลื่อนที่เร็ว จ.พิษณุโลก เพื่อช่วยลดปริมาณฝุ่นละอองในพื้นที่ จ.ขอนแก่น เลย ลำปาง แพร่ ตาก และนครสวรรค์

ทั้งนี้ ขอให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดทำความเข้าใจกับเกษตรกรในพื้นที่ที่อยู่ระหว่างการเก็บเกี่ยวผลผลิต และสมาคมชาวไร่อ้อย ถึงความจำเป็นในการปฏิบัติการฝนหลวง เพื่อลดผลกระทบจากปัญหาฝุ่นละออง