xs
xsm
sm
md
lg

กรมอนามัยออก 3 มาตรการดูแลสุขภาพ ปชช.ร่วมกิจกรรมช่วงตรุษจีน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ รองอธิบดีกรมอนามัย และโฆษกกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์มาตรการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในเทศกาลตรุษจีนปากน้ำโพ ณ จ.นครสวรรค์ ว่า กรมอนามัยได้กำหนด 3 มาตรการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม สำหรับการดูแลสุขภาพประชาชนที่ร่วมกิจกรรมในช่วงเทศกาลตรุษจีน 103 ปี ปากน้ำโพ-นครสวรรค์ ได้แก่ การล้างตลาดรับเทศกาลตรุษจีนในช่วงวันที่ 29 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ ต้อนรับการจับจ่ายของประชาชนในช่วงเทศกาลตรุษจีน โดยการล้างตลาดตามหลักการสุขาภิบาล การกำกับและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการอาหาร/ผู้สัมผัสอาหาร ดำเนินการตามมาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste) และมาตรการส่งเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันควัน PM10 และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จากการไหว้เจ้าและการประกอบพิธีกรรมในเทศกาลตรุษจีน โดยรณรงค์ให้ใช้ธูปขนาดสั้น เผากระดาษเงินกระดาษทองทีละน้อยเพื่อลดปริมาณควัน รวมทั้งการสวมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันอย่างถูกวิธี โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ทั้งเด็กเล็ก สตรีมีครรภ์ ผู้สูงอายุ และผู้มีโรคประจำตัว โรคระบบทางเดินหายใจ โรคหัวใจและหลอดเลือด