xs
xsm
sm
md
lg

กกต.เผยมี 36 พรรคคุณสมบัติครบ พร้อมส่งผู้สมัคร

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดเผยสถานะพรรคการเมืองที่มีความพร้อมส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จากข้อมูล ณ วันที่ 25 มกราคม 2562 ว่า มีพรรคการเมืองที่พร้อมส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแล้วจำนวน 36 พรรค แยกเป็นพรรคการเมืองที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยพรรคการเมือง 2550 ที่ปฏิบัติตาม พ.ร.ป.พรรคการเมือง 2560 ครบทั้ง 4 เรื่อง คือการมีทุนประเดิม 1 ล้านบาท จัดให้มีสมาชิก 500 คน ประชุมใหญ่แก้ไขข้อบังคับพรรค และประชุมเลือกหัวหน้าพรรค-กรรมการบริหารพรรคชุดใหม่แล้ว

ส่วนพรรคที่จัดตั้งสาขาพรรค ตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดแล้ว จำนวน 14 พรรค ประกอบด้วย พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย พรรคชาติไทยพัฒนา พรรคเสรีรวมไทย พรรคไทยรักษาชาติ พรรคเพื่อชาติ พรรคพลังท้องถิ่นไท พรรคประชาธิปัตย์ พรรคประชาธิปไตยใหม่ พรรคภูมิใจไทย พรรคเพื่อธรรม พรรคเพื่อไทย พรรคพลังไทยรักชาติ พรรคชาติพัฒนา และพรรคเพื่อสหกรณ์ไทย

สำหรับพรรคการเมืองที่จัดตั้งขึ้นใหม่ตาม พ.ร.ป.พรรคการเมือง 2560 ซึ่งดำเนินการเพียงเรื่องการจัดตั้งสาขาพรรค ตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดแล้วสามารถส่งสมัครได้แล้วมีทั้งสิ้น 22 พรรคการเมือง ได้แก่ พรรคพลังประชารัฐ พรรคประชาชนปฏิรูป พรรคอนาคตใหม่ พรรคทางเลือกใหม่ พรรคพลังไทสร้างชาติ พรรคประชาภิวัฒน์ พรรคประชาชาติ พรรคพลังธรรมใหม่ พรรคเพื่อนไทย พรรครวมใจไทย พรรคไทยธรรม พรรคเพื่อคนไทย พรรครวมพลังประชาชาติไทย พรรคแผ่นดินธรรม พรรคพลังแผ่นดินทอง พรรคไทยรุ่งเรือง พรรคพลังชาติไทย พรรคพลังแรงงานไทย พรรคประชานิยม พรรคเศรษฐกิจใหม่ พรรคพลังปวงชนไทย และพรรคประชาธรรมไทย

นายแสวง กล่าวว่า สำหรับข้อมูลสถานะพรรคการเมือง กกต.จะอัปเดตเรื่อยๆ จนกว่าจะถึงวันเปิดรับสมัคร เชื่อว่าจะมีพรรคการเมืองที่มีความพร้อมในการส่งผู้สมัครเพิ่มมากขึ้น โดย กกต.จะจัดส่งข้อมูลดังกล่าวให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตทุกเขตทั่วประเทศ เพื่อประกอบการพิจารณารับสมัคร

ทั้งนี้ มีรายงานว่าในจำนวน 36 พรรคที่แจ้งการจัดตั้งสาขาพรรคและตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดมายัง กกต.แล้ว มีเพียง 3 พรรคการเมือง คือ พรรคประชาธิปัตย์ พรรคทวงคืนผืนป่า และพรรคเสรีรวมไทย เท่านั้น ที่จัดตั้งสาขาพรรคและตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดครบ 77 จังหวัด อย่างไรก็ตาม พ.ร.ป.พรรคการเมือง 2560 มาตรา 145 กำหนดไว้ว่าพรรคการเมืองใดจัดตั้งสาขาพรรคหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด ให้พรรคการเมืองส่งผู้สมัครได้ทุกเขตเลือกตั้งในจังหวัดนั้น ดังนั้น ถ้าพรรคการเมืองใดไม่ประสงค์จะส่งผู้สมัครครบ 350 เขต ใน 77 จังหวัด ไม่จำเป็นต้องตั้งสาขาพรรคหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดให้ครบ 77 จังหวัด