xs
xsm
sm
md
lg

ในหลวงทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพรวันออสเตรเลีย-วันสถาปนาสาธารณรัฐอินเดีย

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์วันนี้ (26 ม.ค. 2562) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังผู้สำเร็จราชการแห่งเครือรัฐออสเตรเลีย ในโอกาสวันออสเตรเลียของเครือรัฐออสเตรเลีย ซึ่งตรงกับวันที่ 26 มกราคม 2562 มีข้อความพระราชสาส์น ดังนี้

ฯพณฯ เซอร์ ปีเตอร์ คอสโกรฟ ผู้สำเร็จราชการแห่งเครือรัฐออสเตรเลีย
กรุงแคนเบอร์รา

ในโอกาสวันออสเตรเลีย ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดี เพื่อท่านมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความสำเร็จของประชาชนและความรุ่งเรืองไพบูลย์ยิ่งขึ้นของเครือรัฐออสเตรเลีย

ข้าพเจ้าเชื่อมั่นอย่างแน่แท้ว่า สัมพันธไมตรีอันใกล้ชิดที่มีมาอย่างยาวนานและความร่วมมืออันเข้มแข็งระหว่างประเทศและประชาชนของเราทั้งสอง กอปรกับความปรารถนาดีและความเข้าใจร่วมกันจะเจริญงอกงามต่อไปในภายภาคหน้า

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ในวันเดียวกัน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินเดีย ในโอกาสวันสถาปนาสาธารณรัฐอินเดีย ซึ่งตรงกับวันที่ 26 มกราคม 2562 มีข้อความพระราชสาส์น ดังนี้

ฯพณฯ นายราม นาถโกวินท์ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินเดีย
กรุงนิวเดลี

ในโอกาสวันสถาปนาสาธารณรัฐอินเดีย ข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีอย่างจริงใจ เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความสำเร็จและความเจริญก้าวหน้าของประเทศและประชาชนชาวอินเดีย

ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าความร่วมมือที่เจริญงอกงามในทุกระดับจะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ฉันมิตรที่มีอยู่ให้กระชับแน่นแฟ้น เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทั้งสองฝ่ายต่อไปในภายภาคหน้า

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร