xs
xsm
sm
md
lg

รพ.เอกชนชี้ควบคุมราคายาได้ แต่อย่ากระทบจน รพ.ด้อยลง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

น.พ.เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ อดีตนายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน กล่าวในฐานะของผู้ประกอบการ รพ.เอกชนต่อมติคณะรัฐมนตรี ที่ให้ค่ารักษาเป็นสินค้าควบคุม ว่า ผู้ประกอบการต้องทำตาม ซึ่งจากนี้ อยู่ที่การพิจารณาวางหลักเกณฑ์ของอนุกรรมการที่ตั้งขึ้น ไม่สามารถไปชี้นำ หรือร้องขออะไร แต่ทั้งนี้ อย่าให้กระทบความมีประสิทธิภาพของโรงพยาบาลเอกชน เพียงเพราะไปแก้ปัญหาของคน 2-5% แล้วกระทบคนส่วนมาก 95%