xs
xsm
sm
md
lg

"หมอเสริฐ"พร้อมลูกสาวไขก๊อกจากบีดีเอ็มเอส-บีเอ พร้อมเข้าสู่กระบวนการ ยธ.พิสูจน์ความบริสุทธิ์

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์น.ส.เกษรา วงศ์เกตุ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่และเลขานุการ บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ (บีดีเอ็มเอส) แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เผยแพร่ข่าวการใช้มาตรการลงโทษทางแพ่งกับนายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ และ น.ส.ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ กรณีมีการกระทำการฝ่าฝืน พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของ บมจ.การบินกรุงเทพ (บีเอ) ผ่านทางเว็บไซต์ของ ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 18 มกราคม ที่ผ่านมา ซึ่งปัจจุบันทั้ง 2 ดำรงตำแหน่งในบีดีเอ็มเอส โดยนายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ เป็นกรรมการ ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และประธานกรรมการบริหาร ส่วน น.ส.ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ เป็นกรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังไม่ได้รับหนังสือแจ้งจาก ก.ล.ต.เกี่ยวกับการให้ทั้ง 2 คนพ้นจากตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัท แต่ได้รับแจ้งจากนายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ และ น.ส.ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ ว่าพร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิต่อไป เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี บุคคลทั้ง 2 จึงขอลาออกจากตำแหน่งดังกล่าวข้างต้น โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2562

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทในวันที่ 23 มกราคมนี้ เพื่อพิจารณาเรื่องที่เกิดขึ้น และกำหนดมาตรการที่เหมาะสม รวมถึงแต่งตั้งบุคคลเข้าทำหน้าที่แทน ซึ่งบริษัทฯ จะแจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ทราบต่อไป

ขณะเดียวกัน บมจ.การบินกรุงเทพ (บีเอ) ยังแจ้งต่อ ตลท.ว่านายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ และนางนฤมล ใจหนักแน่น ได้แจ้งการลาออกทุกตำแหน่งในบริษัทเช่นกัน