xs
xsm
sm
md
lg

เพื่อไทยจี้รัฐบังคับใช้ ก.ม.เคร่งครัดเพื่อบรรเทาหลายปัญหาในสังคม

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายนพดล ปัทมะ แกนนำพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ส่วนหนึ่งมาจากปัญหาการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการก่อสร้าง รถยนต์ อนามัยและสิ่งแวดล้อม จึงเรียกร้องให้ภาครัฐปรับปรุงการบังคับใช้กฎหมายทั้งระบบให้เข้มงวด อย่างเป็นธรรม เพื่อคุ้มครองประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียม

ทั้งนี้ เห็นว่าปัญหาสังคมหลายเรื่องที่สามารถแก้ไขหรือบรรเทาลงได้ถ้ามีการบังคับใช้กฎหมายเข้มงวด เช่น ปัญหาอุบัติเหตุบนถนน ปัญหาสิ่งแวดล้อม ดังนั้นจึงมองว่าถึงเวลาที่ต้องทำกฎหมายให้เป็นกฎหมาย เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชน อีกทั้งต้องสร้างวัฒนธรรม "ความปลอดภัยต้องมาก่อน" ให้เกิดขึ้น ให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของคน เนื่องจากกลไกทางกฎหมายอาจแก้ปัญหาไม่ได้ทั้งหมด