xs
xsm
sm
md
lg

คพ.เตือนค่าฝุ่นละอองยังเกินมาตรฐาน พบ 19 พื้นที่ในกรุง-ปริมณฑล

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

วันนี้ (13 ม.ค.) กรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์ PM2.5 พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ว่า คุณภาพอากาศอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ปริมาณฝุ่นละอองเพิ่มขึ้นเล็กน้อย พื้นที่ริมถนน เกินค่ามาตรฐาน ตรวจวัดได้ระหว่าง 63-96 มคก./ลบ.ม. จากค่ามาตรฐาน (50 มคก./ลบ.ม.) ใน 19 พื้นที่ โดยพื้นที่ทั่วไปอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ตรวจวัดได้ระหว่าง 56-99 มคก./ลบ.ม. จากค่ามาตรฐาน (50 มคก./ลบ.ม.) 17 พื้นที่
อย่างไรก็ตาม คาดการณ์ว่าคุณภาพอากาศในวันพรุ่งนี้ (14 ม.ค.) จะอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ และจากโมเดลพยากรณ์สภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา ในช่วงของ วันที่ 13-14 มกราคม 2562 อากาศยังคงลอยตัวไม่ดี สภาพอากาศค่อนข้างปิด
ทั้งนี้ คพ.ได้ประสานงานกับ กทม. และ 5 จังหวัดปริมณฑล เพื่อดำเนินมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา PM2.5 อย่างต่อเนื่อง โดย กทม. ได้มีคำสั่งให้ทุกเขตดำเนินการกวาดล้างถนนอย่างเข้มงวดทุกวัน พร้อมทั้งจัดอุปกรณ์ฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อลดปัญหาฝุ่นละออง ตรวจวัดควันดำ และรณรงค์ลดฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง
นอกจากนี้ คพ.ยังประสานกับกรมฝนหลวงฯ ซึ่งได้มีการตั้งหน่วยเคลื่อนที่เร็วเพื่อพร้อมปฏิติการในวันที่มีสภาพอากาศเอื้ออำนวยในการทำฝนเทียม