xs
xsm
sm
md
lg

คำต่อคำ : ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน [11 มกราคม 2562]

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สวัสดีครับ พ่อแม่พี่น้องชาวไทยที่รักทุกท่าน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราโชวาท เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 เพื่อเชิญไปลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติชื่อ "นอกหน้าต่างบานเล็ก" ความว่า "เด็กทุกคนควรหมั่นศึกษาหาความรู้ และประพฤติตนเป็นคนดี มีระเบียบวินัย เพราะว่าสิ่งต่างๆ เหล่านี้ จะช่วยให้แต่ละคนประสบความสุขความเจริญ และความสำเร็จในชีวิตได้ในวันข้างหน้า" ผมขอเชิญพระราโชวาทมากล่าวย้ำอีกครั้ง เพื่อให้เด็กและเยาวชนไทยได้น้อมนำไปสู่การปฏิบัติในชีวิตที่เต็มไปด้วยการเรียนรู้ และประสบการณ์ใหม่ๆ อย่างไม่มีวันจบสิ้น แต่ผู้ที่จะประสบความสำเร็จ สามารถจะเอาชนะอุปสรรคได้ ต้องประกอบด้วย ความรู้ ความดี และมีวินัย

ผมขอยกตัวอย่างความสำเร็จของเยาวชนไทยที่สามารถคว้าแชมป์แกะสลักน้ำแข็งจากหิมะนานาชาติ ประจำปี 2562 ที่ประเทศจีน ติดต่อกันเป็นปีที่ 10 แล้ว ซึ่งเป็นผลงานจากแรงบันดาลใจในเหตุการณ์ค้นหาและช่วยเหลือ 13 ชีวิต ทีมหมูป่าที่ถ้ำหลวง จ.เชียงราย ซึ่งคนทั่วโลกรู้จักเป็นอย่างดีในเวลานี้ ผมขอกล่าวรายชื่อทีมวิทยาลัยสารพัดช่างตราด เพื่อเป็นเกียรติแก่นักเรียนอาชีวศึกษากลุ่มนี้ ได้แก่ น.ส.พรรณนิภา นามวิชัย นายชโยทิต สุขสวัสดิ์ นายธวัชชัย สนธิพิณ และ น.ส.น้ำฝน จันทร์จรูญ โดยขอแสดงความยินดี และชื่นชมบุคคลที่อยู่เบื้องหลังชัยชนะเหนือ 54 ทีม ที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย อย่าลืมนะครับว่า ประเทศไทยนั้นไม่มีหิมะ และการทำงานท่ามกลางอากาศหนาวต่อเนื่องเป็นเวลานานๆ ต้องอาศัยทักษะหลายด้าน ความอดทน การทำงานเป็นทีม และอีกหลายอย่าง กว่าจะสามารถพิชิต 3 รางวัลสำคัญมาครองได้ นำมาฝากคนไทยทั้งประเทศ ซึ่งคุณสมบัติทั้งหลายดังกล่าว เป็นพื้นฐานสำคัญของทรัพยากรมนุษย์ของชาติ ที่เราต้องการ

พี่น้องประชาชนที่รักครับ วันนี้ผมมีเรื่องดีๆ มาเล่าให้พี่น้องประชาชนได้ฟัง และมีความสุขร่วมกันอีก 2 เรื่อง เรื่องแรกเป็นการส่งเสริมการรักการอ่าน การเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง โดยรัฐบาลได้เปิดตัวโครงการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ เป็นโครงการที่ผมต้องการที่จะยกระดับคุณภาพการศึกษารวมทั้งสนับสนุนให้คนไทยทุกคนได้เรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอดระยะเวลาที่ผมเข้ามาบริหารราชการแผ่นดินสิ่งที่ผมให้ความสำคัญมากที่สุดคือ เรื่องการศึกษา ซึ่งเป็น 1 ใน 13 ประเด็นปฏิรูปประเทศ เนื่องจากมีข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่า ระบบการศึกษาของชาติเรายังมีปัญหา และเป็นปัญหาที่มีความซับซ้อนละเอียดอ่อน หลายเรื่องสามารถแก้ไขได้ทันที เช่น ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กที่ขาดครู ครูสอนไม่ตรงวิชาเอก ซึ่งผมให้น้อมนำการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของในหลวง รัชกาลที่ 9 มาต่อยอด และสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ระดับหนึ่ง แต่ปัญหาใหญ่ที่ต้องใช้เวลาในการแก้ไขก็คือ เรื่องความเหลื่อมล้ำ ซึ่งมีหลายมิติ เราได้พยายามแก้ไขตลอดมา บางเรื่องต้องออกเป็นกฎหมาย เช่น พ.ร.บ.กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา อีกเรื่องหนึ่งที่ผมเห็นว่ายังมีความเหลื่อมล้ำคือ การเข้าถึงสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพไม่ว่าจะในเมือง หรือชนบท โดยเฉพาะเด็กชายขอบในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีโอกาสได้อ่านหนังสือดีๆ ที่จะช่วยให้เขาได้พัฒนา หรือสร้างองค์ความรู้ที่หลากหลายขึ้นได้ ซึ่งในเทคโนโลยีไทยแลนด์ 4.0 มีความพร้อมที่สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ได้ โดยที่ผ่านมารัฐบาลนี้ได้ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ทุกคนรู้จักในนามเน็ตประชารัฐ

สำหรับเป็นถนนให้กับข้อมูลข่าวสารความรู้บนโลกออนไลน์ ซึ่งในวันนี้หนังสือคุณภาพในรูปแบบไฟล์ดิจิทัลมีความพร้อมแล้ว ที่จะทยอยเข้าสู่ระบบ สำหรับพี่น้องประชาชน เด็กและเยาวชน ทุกคนทุกบ้านอย่างเท่าเทียมกัน ภายใต้การทำงานอย่างบูรณาการของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักหอสมุดแห่งชาติ และสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ในการจัดทำระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ ซึ่งมีหนังสือและสื่อความรู้ต่างๆ ในรูปแบบไฟล์ดิจิทัลสามารถเผยแพร่ได้อย่างไร้ข้อจำกัด เรื่องลิขสิทธิ์ รวมทั้งคลังสื่อการเรียนการสอน ที่ช่วยให้ครูสามารถนำไปใช้ในห้องเรียนได้ และหนังสือ เอกสารบนความรู้จากทุกหน่วยงาน ที่ได้อัปโหลดเข้าสู่ระบบในเบื้องต้น มีหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จากด้านหนังสือหอสมุดแห่งชาติ เป็นข้อมูลความรู้สำหรับเยาวชน และประชาชนทั่วไป และสื่อการเรียนรู้ทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ

รวมถึงสื่ออื่นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ไฟล์ภาพ เสีย วิดีโอ ที่สามารถจะดูได้ อ่านได้ ทุกที่ทุกเวลา หากว่าระบบพัฒนาอย่างเต็มรูปแบบแล้ว คาดว่าจะมีสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และทุกคนได้หาสาระความรู้ที่ไม่เป็นมลพิษทางความคิด นับเป็นแสนเป็นล้านเรื่องราวในอนาคต โดยทั้งหมดสามารถเข้าถึงได้ฟรี จากเว็บไซต์นี้

ในปีการศึกษา 2562 นี้ กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการจัดทำแบบเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้นักเรียนสามารถดาวน์โหลดได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อแบบเรียน

นอกจากนี้ การจัดทำข้อมูลสื่อ เนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ ที่รวบรวมจากหน่วยงานต่างๆ ให้มีรูปแบบที่น่าอ่าน และสืบค้นได้ โดยจะมีการจัดตั้งทีมบรรณารักษ์ออนไลน์ ตรวจสอบความสมบูรณ์ก่อนนำเข้าสู่ระบบ จะมีการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงาน จากทุกกระทรวง และสถาบันการศึกษาต่างๆ รวมถึงจะพัฒนาให้ National E-library นี้ ให้เป็นระบบ e - Learning เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนและครู ให้สอดคล้องกับนโยบายดิจิตัลไทยแลนด์ต่อไป

ทั้งนี้ โครงการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันเด็กแห่งชาติ วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 นี้ และกระทรวงศึกษาธิการ โดยจะเป็นของขวัญจากรัฐบาลสำหรับอนาคตของชาติทุกคน จึงขอเชิญชวนลูกๆหลานๆ เด็กนักเรียนทุกคน ได้สัมผัสถึงการเรียนรู้รูปแบบใหม่ที่สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา เหมือนกับการย่อโลกไว้ในมือเรา

ในปีที่ผ่านมา รัฐบาลได้มอบของขวัญวันเด็กแห่งชาติ คือ รายการวิทยุเพื่อครอบครัว FM 105 เมกกะเฮิร์ซ ซึ่งจะเป็นรายการที่ผลิตเพื่อเด็กโดยเฉพาะ สำหรับช่วงวัยต่างๆ รวมทั้งรายการสำหรับทุกคนในครอบครัว ที่ก็มีความคืบหน้าในการผลิตรายการไปมาก อยากจะเชิญชวนพ่อแม่ ปกครองที่ขับรถไปรับส่งบุตรหลานช่วงเช้าและเย็น ได้เปิดให้ลูกหลานได้ฟัง ได้ซักถาม ได้ขยายความ เพื่อจะสร้างความเข้าใจ กระชับความผูกพัน และเพิ่มพูนความรู้ โดยไม่ปล่อยเวลาเดินทางให้สูญเปล่า

รวมทั้ง รถโรงเรียน รถรับส่งนักเรียน และเสียงตามสายในโรงเรียน ด้วย จะได้ช่วยส่งเสริมสติปัญญา พัฒนาความคิดของเด็กและเยาวชน ทำให้รู้เท่าทันกับสภาพแวดล้อมในสังคมปัจจุบัน อาทิ วันทำงาน วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ช่วงเวลา 6 ถึง 7 โมงเช้า รายการโฮมเฮฮา ที่มีเนื้อหาเน้นการสร้างการเรียนรู้และลับสมอง เพิ่มจินตนาการผ่านเรื่องรอบตัว รวมถึงส่งเสริมการกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

ดำเนินรายการโดยพี่น้ำเย็น และพี่ปลาฉลาม สำหรับช่วงเย็น บ่าย 4 ถึง 5 โมงก็มีรายการ โฮม คิด สิ ที่เน้นการกระตุ้นให้เด็กคิดและวิเคราะห์แบบง่าย ๆ การมีวินัย การแบ่งปัน และการมีส่วนร่วมของครอบครัว ด้วยการเชื่อมโยงความรู้และประเด็นต่างๆ จากเกมส์ นิทาน หรือเพลงดำเนินรายการโดยพี่วาฬ และพี่เหลือม ต่อมาช่วง 5 โมง จนถึง 6 โมงเย็น เป็นรายการ On the way home ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ และการแบ่งปันประสบการณ์ ผ่านหนังสือดีๆ ผ่านการสัมภาษณ์แขกรับเชิญ หรือคุยกับคุณหมอนักอ่าน เป็นต้น

สำหรับวันหยุด เสาร์ อาทิตย์ รายละเอียดตามหน้าจอ อาทิ รายการวิถีคิด สำหรับทุกคนในครอบครัว เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในกฎธรรมชาติกับชีวิตมนุษย์ ผ่านปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบัน รายการ Home เป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เรื่องการดูแลรักษาและซ่อมบ้าน รายการ Morning Magazine เป็นการเล่าข่าวของเด็กและเยาวชน และรายการวิตามินใจ สำหรับทุกๆ คนนะครับ ซึ่งจะเป็นสาระความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ ก็ขอแนะนำให้เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ในการใช้เวลาร่วมกันในครอบครัว อย่างมีคุณค่า

พี่น้องประชาชน เรื่องที่ 2 เป็นข่าวดีของคนไทยและประเทศไทย ต้อนรับปีใหม่นี้ ก็คือ กรรมาธิการยุโรปด้านสิ่งแวดล้อมกิจการทางทะเลและประมง ได้ประกาศแถลงการณ์ปลดใบเหลืองประมง ไอยูยูประมงไทยของไทยแล้ว ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นวันนี้ ถือเป็นความสำเร็จของทุกภาคส่วนที่เหน็ดเหนื่อย ในการร่วมกันแก้ไขปัญหามาตลอด นับตั้งแต่ไทยได้ใบเหลือง เมื่อเดือนเมษายน ปี 2558 เป็นต้นมา ทั้งปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายขาดรายงาน และการควบคุมไอยูยู เป็นรูปธรรม กฎหมาย ปัญหาจัดการประมง การบริหารจัดการกองเรือ การติดตามควบคุมและเฝ้าระวัง การตรวจสอบย้อนกลับและการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งทำให้ไทยสามารถแสดงบทบาท และความรับผิดชอบ ทั้งในฐานะรัฐเจ้าของธง รัฐชายฝั่ง รัฐเจ้าของท่า และรัฐตลาดในระดับสากล จนทำให้เกิดการปลดใบเหลืองให้กับไทยในที่สุด นับเป็นความสำเร็จของคนไทย ของประเทศไทยในการยกระดับการทำประมงเชิงพาณิชย์สู่มาตรฐานสากล และพร้อมเป็นหุ้นส่วนกับสหภาพยุโรปในการส่งเสริมการประมงอย่างยั่งยืน รวมทั้งฝ่ายไทยและอียู เห็นชอบร่วมกันเกี่ยวกับแผนงานในอนาคต เพื่อไทยบรรลุการเป็นประเทศปลอดประมงในไอยูยู หรือไอยูยูฟรี ได้

ทั้งนี้ เพื่อประสบการณ์การแก้ไขปัญหาการทำประมงไอยูยูก่อน 4 ปี ที่ผ่านมา จนประสบความสำเร็จก็พร้อมที่ร่วมแบ่งปันแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับประเทศอื่น ที่ประสบปัญหาเดียวกัน อียูจะยกให้ไทยเป็นผู้นำอาเซียนในการแก้ไขปัญหาการทำประมงไอยูยู โดยจะส่งเสริมความร่วมมือระดับภูมิภาคของอาเซียนในการแก้ปัญหาดังกล่าวร่วมกัน เพื่อการจัดตั้งคณะทำงานไทยสหภาพยุโรป ด้านการทำประมงไอยูยู เป็นกลไกร่วมมือการส่งเสริมประมงอย่างยั่งยืน ซึ่งในปีนี้ ประเทศไทยในฐานะประธานอาเซียน สามารถจัดแสดงบทบาทสำคัญในการนำพาเพื่อนบ้านของสู่การปฏิรูปภาคการประมง ในลักษณะเดียวกัน โดยปรับแผนการทำประมงอาเซียนให้มีผลเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งการจัดตั้งคณะทำงานร่วมอาเซียนเพื่อป้องกันและปราบปรามการทำประมงผิดกฎหมาย หรือASEAN IUU Taskสำหรับเป็นกลไกการป้องกันการทำประมงไอยูยูของไทยด้วย

อีกประเด็นที่เราไม่อาจมองข้ามไปได้คือ การแก้ไขปัญหาแรงงานภาคประมง ซึ่งรัฐบาลไทยให้ความสำคัญ ควบคู่การแก้ไขปัญหาไอยูยูมาตลอด และดำเนินการมาตรการต่างๆ หลายๆ ด้าน เพื่อคุ้มครองแรงงานในภาคประมง กล่าวได้ว่า ขณะนี้ สถานการณ์แรงงานภาคประมงของไทยดีขึ้นกว่า 4 ปีที่แล้วมาก สะท้อนได้จากการรายงานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ILO ที่เกี่ยวข้อง มีไทยเป็นประเทศแรกในเอเชียที่ยื่นสัตยาบันพิธีสารภายใต้อนุสัญญา ILO ภาคแรงงานบังคับปีที่ผ่านมา และจะยื่นสัตยาบันอนุสัญญา ILO ว่าด้วยการทำงานภาคประมงในช่วงปลายเดือนมกราคมนี้ ซึ่งจะเป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียอีกด้วย ดังนั้น ผมขอให้มั่นใจว่ารัฐบาลไทยจะดูแลแรงงานที่ทำงานบนเรือประมงอย่างเต็มที่ เพื่อให้การประมงของไทยมีจริยธรรม และสอดคล้องกับหลักการของสหประชาชาติ ในเรื่องของธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนด้วย

โอกาสนี้ ผมขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้ลุล่วงด้วยดี ขอเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ในการทำงานเพื่อให้ไทยสามารถรักษามาตรฐานสากลนี้ได้ในระยะต่อไปด้วย ณ วันนี้ ภาคการประมงของไทย เปลี่ยนรูปโฉมอย่างสิ้นเชิงแล้วจากในอดีต เราได้ก้าวข้ามความท้าทายมาในจุดที่จะกล่าวได้อย่างเต็มภาคภูมิว่า ไทยในฐานะผู้ผลิตและส่งออกอาหารทะเลรายใหญ่ อันดับ 4 ของโลก ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสมุทราภิบาลโลกแล้ว เราพร้อมร่วมรับผิดชอบกับประชาคมโลก ในการรักษาทรัพยากรทางทะเลและการทำประมงตามหลักสากล จากนี้ไป เรายังคงต้องเดินหน้าในเรื่องการบริหารจัดการประมงทางกฎหมายอย่างต่อเนื่อง เพื่อขจัดปัญหาการทำประมงไอยูยูให้หมดสิ้นไป และเพื่อรักษาความยั่งยืนของทรัพยากรสัตว์น้ำของประเทศไว้ให้ลูกหลานอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม งานของเรายังไม่จบแต่เพียงเท่านี้ สิ่งที่เรายังต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องและควบคู่กันไป ได้แก่ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ รวมถึงการใช้แรงงานเด็กในภาคประมงให้ได้อย่างแท้จริงโดยเร็ว อีกทั้งยังปรากฏรายงานว่า มีคนไทย เรือประมงไทย เข้าไปเกี่ยวข้องกับการลักลอบทำประมงผิดกฎหมายในต่างประเทศ โดยเฉพาะน่านน้ำประเทศแถบทวีปแอฟริกา ไม่ว่าจะชักธงชาติไทยหรือธงต่างชาติ หากมีพฤติกรรมการทำประมงผิดกฎหมาย หรือการใช้แรงงานที่ผิดกฎหมายอยู่ รัฐบาลไม่อาจจะละเลยที่จะต้องดำเนินการตามกฎหมาย เนื่องจากการแสวงผลประโยชน์ส่วนบุคคล กลับทำลายความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ของชาวโลก ต่อสินค้าประมงไทย ทั้งทางตรงและทางอ้อม และจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการประมงไทย ประมงพาณิชย์ และพี่น้องชาวประมงพื้นบ้านในภาพรวมด้วย

ขอขอบคุณพี่น้องชาวประมงของประเทศไทยทั้งหมด ทุกคนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหานี้ อย่างไรก็ตาม รัฐบาลก็จำเป็นต้องหามาตรการที่เหมาะสมในการที่จะดูแล ในการเพิ่มรายได้ และในการแก้ปัญหาที่มีผลกระทบกับแรงงานชาวประมง หรือผู้ประกอบการธุรกิจการประมงอีกด้วย

พี่น้องประชาชนที่รักทุกท่านครับ ผมอยากจะบอกว่า ฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอตราบเท่าที่เรามีความหวังและกำลังใจ ไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรค พายุปาบึกผ่านไป ทิ้งความเสียหายไว้มากมาย แต่ก็เป็นเพียงความเสียหายทางกายภาพ ทรัพย์สิน บ้านเรือน เสาไฟฟ้า สาธารณูปโภคต่างๆ สิ่งสำคัญที่เรารักษาไว้ได้ก็คือ ชีวิตจิตใจของพี่น้องผู้ประสบภัย ให้ทุกคนในครอบครัวได้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตากันในพื้นที่ที่ปลอดภัย เพื่อให้สามารถกลับไปฟื้นฟู ซ่อมสร้างบ้านเรือน แล้วกลับมาสู่ชีวิตที่เป็นปกติสุขโดยเร็วที่สุด

ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่และจิตอาสาทุกคน ทุกฝ่าย ที่ช่วยกันดูแลผู้ประสบภัยด้วยความทุ่มเท เสียสละ และเข้มแข็ง รวมทั้งขอบคุณทุกกำลังใจที่ได้แจ้งความประสงค์ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือพี่น้องชาวใต้ที่ประสบภัยในครั้งนี้กว่า 130 ล้านบาท ในวันนี้ผมขอฝากบทเพลง "ในความทรงจำ" ในช่วงท้ายของรายการ เพื่อเป็นสิ่งย้ำเตือนจิตใจของคนไทยทุกคน ว่าเราต่างก็ผ่านร้อนผ่านหนาว ผ่านอุปสรรคขวากหนามมาด้วยกัน เราจงอย่าให้ความทุกข์ร้อนเหล่านั้นสูญเปล่า แต่ต้องจดจำเป็นบทเรียน พร้อมกับตรึกตรองดูให้ดีว่าอะไรถูก อะไรผิด และเราจะทำอย่างไรเพื่อไม่ให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเดิมอีกด้วย

สุดท้ายนี้ ผมขอเชิญลูกๆ หลานๆ มาร่วมงานวันเด็กแห่งชาติในวันพรุ่งนี้ ณ ทำเนียบรัฐบาล จะได้เห็นห้องทำงานนายกรัฐมนตรีของประเทศ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กๆ ที่มีความฝันว่าจะได้ทำงานเพื่อประเทศชาติและประชาชน รอบๆ ตึกไทยคู่ฟ้าก็จะมีกิจกรรมสนุกๆ และของรางวัลมากมายเหมือนเช่นทุกปีอีกด้วย

นอกจากทำเนียบรัฐบาลแล้ว ก็ยังมีสถานที่ราชการอีกหลายแห่งที่จะจัดงานวันเด็กเช่นกัน ให้ลองแวะเวียนไปเยี่ยมชม ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงศึกษาธิการ กรมประชาสัมพันธ์ และศูนย์การเรียนรู้ ธนาคารแห่งประเทศไทย ที่มีกิจกรรมสอนเด็กให้ใช้เงินให้เป็นด้วย ผมหวังว่าเด็กๆ จะได้รับความรู้ผ่านกิจกรรมสนุกๆ และเพลิดเพลินไปกับการแสดงบนเวที พร้อมของรางวัลมากมาย

นอกจากนี้ ยังมีสถานที่จัดงานที่น่าสนใจอื่นๆ อีกหลายแห่งทั่วกรุงเทพมหานคร เช่น พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร จตุจักร หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร พิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทย ท้องฟ้าจำลอง เป็นต้น สำหรับปริมณฑล ได้แก่ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร และพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี ศูนย์ราชการนนทบุรี เทศบาลตำบลเชียงรายน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา เมืองโบราณ จ.สมุทรปราการ เป็นต้น ก็ขอให้ดูแลลูกหลานในการเดินทาง การเที่ยวชมงาน ระมัดระวังอุบัติเหตุ เพราะจะมีผู้คนสัญจรจำนวนมาก ระวังเด็กพลัดหลงด้วย กรุณาเขียนชื่อ เขียนที่อยู่ เขียนเบอร์โทรศัพท์ ใส่ไว้ในกระเป๋าเด็กด้วย เพื่อจะได้ติดตามให้ได้โดยเร็ว หรือให้เด็กท่องจำ ซักซ้อมให้ดีก่อนออกจากบ้าน เราต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตา ดูแลเด็กๆ ของเราให้ปลอดภัยทุกคน อย่าลืมการงดใช้ถุงพลาสติก และสอนลูกหลานให้ดูแลความสะอาด ไม่ทิ้งขยะนอกที่รองรับ เป็นภาระคนอื่นอีกด้วย

ขอบคุณนะครับ ขอให้ทุกคนมีความสุข ใช้เวลาร่วมกันในวันเด็กและวันหยุดสุดสัปดาห์อย่างมีคุณค่าสำหรับทุกคนในครอบครัว สวัสดีครับ