xs
xsm
sm
md
lg

รร.กรุงเทพคริสเตียนแจงให้ นร.แต่งไปรเวทมาเรียน ยังอยู่ขั้นทดลอง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

กรณีโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน ประกาศให้นักเรียนสวมชุดไปรเวทมาเรียนได้ทุกวันอังคาร โดยจะเริ่มตั้งแต่วันอังคารที่ 8 มกราคมนี้ เป็นวันแรก และปรากฏว่ามีกลุ่มศิษย์เก่าบางกลุ่มออกมาคัดค้านไม่เห็นด้วยกับแนวปฏิบัตินี้นั้น ทางโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน ชี้แจงว่า แนวคิดนี้เริ่มต้นจากคณะครูในโรงเรียนที่ตัดสินใจร่วมกัน โดยมีผู้อำนวยการเป็นคนอนุมัติ ไม่ใช่สภานักเรียนแต่อย่างใด ซึ่งแนวปฏิบัตินี้ทำในลักษณะวิจัยทดลอง เพื่อตอบโจทย์ความเปลี่ยนแปลงของโลกที่ทันสมัยขึ้น เพราะโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนเป็นโรงเรียนเอกชนแห่งแรกของประเทศไทย จึงอยากจะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้น โดยจะใช้เวลา 1 ภาคการศึกษา เริ่มวันอังคารที่ 8 ธันวาคมนี้เป็นวันแรก โดยไม่บังคับ และหากพบว่าการแต่งชุดไปรเวทมาเรียนแล้ว ทำให้ผลการเรียนแย่ลง หรือได้รับผลกระทบต่อการเรียนหนังสือจะยกเลิกแนวคิดนี้ทันที