xs
xsm
sm
md
lg

ผู้บริหาร SME D Bank นำทีมลงพื้นที่ประสบภัย เตรียม 2 มาตรการเร่งด่วนฟื้นฟูธุรกิจ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank เปิดเผยว่า ตามที่นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ที่สั่งการให้หน่วยงานในสังกัด บูรณาการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟู ซ่อมแซม และสร้าง ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีใต้ที่ประสบภัยพายุปาบึกอย่างเร่งด่วน ธพว.ได้รีบลงพื้นที่ อ.ปากพนัง อ.ท่าศาลา อ.หัวไทร อ.ทุ่งสง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช เพื่อสำรวจความเสียหาย ตลอดจนเยี่ยมให้กำลังใจพี่น้องผู้ประกอบการเอสเอ็มอีใต้ที่ได้รับผลกระทบจากพายุปาบึก รวมถึงแนะนำให้รู้ถึง 2 มาตรการเร่งด่วน ช่วยเยียวยาฟื้นฟูธุรกิจของ ธพว. และกระทรวงอุตสาหกรรม ได้แก่ มาตรการพักชำระหนี้ สำหรับเงินกู้ยืมแบบมีระยะเวลา พักชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย 6 เดือน ส่วนสัญญาเบิกเงินทุนหมุนเวียนประเภทตั๋วสัญญาใช้เงิน พักชำระดอกเบี้ย 6 เดือน และมาตรการวงเงินสินเชื่อฉุกเฉินเพื่อฟื้นฟูกิจการ ระยะเวลากู้สูงสุด 5 ปี ปลอดชำระคืนเงินต้น ไม่เกิน 1 ปี คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.415 ต่อเดือน ตลอดอายุสัญญา

นอกจากนี้ เตรียมสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษไว้เสริมศักยภาพธุรกิจ เช่น สินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน บุคคลธรรมดาปีที่ 1-3 เพียงร้อยละ 0.42 ต่อเดือน และนิติบุคคล อัตราดอกเบี้ย ปีที่ 1-3 เพียงร้อยละ 0.25 ต่อเดือน และสินเชื่อเถ้าแก่ 4.0 (กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ) อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1 ต่อปี เป็นต้น อีกทั้งเปิดช่องทางรับเรื่องขอความช่วยเหลือทุกด้านผ่านแอปพลิเคชัน SME D Bank และสื่อออนไลน์ต่างๆ ของธนาคาร อำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ สามารถยื่นขอสินเชื่อได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ ตลอด 24 ชั่วโมง ภายใต้รหัส 24x7 หมายถึง ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้ง 7 วัน ทำงานควบคู่กับหน่วยบริการเคลื่อนที่รถม้าเติมทุน ส่งเสริม SMEsไทย ฉับไว ไปถึงถิ่น เมื่อผู้ประกอบการยื่นขอสินเชื่อผ่านออนไลน์ จากนั้นภายใน 3 วัน เจ้าหน้าที่ธนาคารจะติดต่อกลับ เพื่อนัดหมายให้หน่วยรถม้าเติมทุนฯ เข้าไปพบ เพื่อขอดูข้อมูลเชิงประจักษ์การดำเนินธุรกิจจริง สามารถรู้ผลการพิจารณาสินเชื่อได้ใน 7 วัน

ขณะเดียวกัน พนักงานของธนาคารจะทำงานภายใต้รหัส 8-8-7 หมายถึง 8 โมงเช้าถึง 2 ทุ่ม ตลอด 7 วัน อีกทั้งเปิด "ศูนย์บริหารรถม้าเติมทุน" (Operation Center) ที่ชั้น 11 SME Bank Tower ทำหน้าที่ติดตามการทำงานของหน่วยรถม้าเติมทุนฯ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดตามเป้าหมายที่วางไว้ รวมถึงเปิด Call Center หมายเลข 1357 รับแจ้งขอความช่วยเหลือ นอกจากนี้ สั่งการเจ้าหน้าที่สาขาในพื้นที่ประสบภัยเข้าเยี่ยมและสำรวจความเสียหายเพื่อช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด ทั่วถึง และทันท่วงที