xs
xsm
sm
md
lg

3 วัน"เมาขับถูกจับคุมประพฤติ"รวมกว่า 3 พันคดี

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวว่า เข้าสู่วันที่ 3 ในช่วง 7 วันที่มีการควบคุมเข้มงวด ยังคงมีคดีที่เข้าสู่กระบวนการคุมประพฤติ รวมยอดสะสม 3 วัน จำนวน 3,323 คดี และศาลสั่งติด EM ยอดสะสม 3 วัน จำนวน 33 คดี

โดยในวันที่ 3 ของการควบคุม (29 ธันวาคม) จำนวน 1,366 คดี แยกเป็น คดีขับรถขณะเมาสุรา 1,352 คดี คิดเป็นร้อยละ 98.9 (ยอดสะสม 3 วัน รวม 2,846 คดี) คดีขับเสพ 10 คดี คิดเป็นร้อยละ 0.73 (ยอดสะสม 3 วัน รวม 438 คดี คดีขับรถประมาท 4 คดี คิดเป็นร้อยละ 0.29 (ยอดสะสม 3 วัน รวม 37 คดี) ส่วนคดีขับซิ่ง ไม่มีคดี (ยอดสะสม 3 วัน รวม 2 คดี)

นอกจากนี้ ศาลยังมีคำสั่งติด EM ในคดีขับรถขณะเมาสุราเพิ่มอีก 15 ราย รวมยอดสะสม 3 วันที่ศาลสั่งติด EM เป็นจำนวนกว่า 33 ราย ซึ่งศาลยังคงกำหนดเงื่อนไขห้ามออกจากที่อยู่อาศัยของตนตั้งแต่เวลา 22.00-04.00 น. ระยะเวลา 15 วัน พร้อมทั้งรายงานตัว ทำงานบริการสังคมเป็นจำนวน 24 ชั่วโมง และพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ 6 เดือน

สำหรับจังหวัดที่มีสถิติคดีขับรถขณะเมาสุราสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จำนวน 136 คดี จังหวัดสกลนคร จำนวน 124 คดี และจังหวัดมหาสารคาม จำนวน 93 คดี