xs
xsm
sm
md
lg

ผู้พลัดถิ่นต่างหนีภัยสู้รบ หลังชนกลุ่มน้อยไทใหญ่ปะทะรัฐฉาน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

กองกำลังชนกลุ่มน้อยไทใหญ่สภากอบกู้รัฐฉานปะทะกับกลุ่มพรรคก้าวหน้ารัฐฉาน ในพื้นที่เมืองสีป้อ ทางเหนือของรัฐฉานในพม่า ระหว่างวันที่ 24-25 ธันวาคม ที่ผ่านมา ส่งผลให้มีผู้พลัดถิ่นที่หนีภัยการสู้รบอย่างน้อย 600 คน
ทั้งนี้ กลุ่มพรรคก้าวหน้ารัฐฉานอ้างว่ากองกำลังชนกลุ่มน้อยไทใหญ่สภากอบกู้รัฐฉาน นำกำลังรุกล้ำพื้นที่รัฐฉานตอนเหนือ ขณะที่กองกำลังชนกลุ่มน้อยไทใหญ่สภากอบกู้รัฐฉาน ยืนยันว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่ตนเองถือครอง