xs
xsm
sm
md
lg

นบข.มอบหมาย กษ.ประสานพาณิชย์เร่งพีอาร์ข้าวไทย

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี กำกับดูแลงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ว่า ที่ประชุมหารือ 3 เรื่องหลัก คือ โครงการประกันข้าวนาปี ซึ่งที่ประชุมเห็นว่าโครงการนี้มีประโยชน์และจะให้มีการทำประกันข้าวนาปีให้เกษตรกรต่อไป ขณะเดียวกัน ที่ประชุมเห็นชอบเรื่องการทำประชาสัมพันธ์ข้าวไทยไปยังต่างประเทศ โดยมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บูรณาการร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งการประชาสัมพันธ์ข้าวไทยในต่างประเทศครั้งนี้จะใช้ระยะเวลา 3 ปี เนื่องจากการทำประชาสัมพันธ์จะทำให้ชาวต่างชาติรับรู้ถึงต้นทางการผลิตข้าวไทยว่าเป็นอย่างไร มีที่มาที่ไปอย่างไร สร้างความรู้สึกร่วมในการบริโภค

นอกจากนี้ ที่ประชุมมอบหมายให้องค์การคลังสินค้า (อคส.) และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ดูแลรับผิดชอบเรื่องการระบายข้าว ซึ่งได้ขยายระยะเวลาการระบายข้าวไปจนถึงเดือนกันยายน 2562

พล.อ.ฉัตรชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า ปี 2561 การส่งออกข้าวคุณภาพดีมีปริมาณลดลง เนื่องจากมีปัญหาเรื่องภัยแล้ง แต่ก็ทำให้ข้าวมีราคาสูงขึ้น ซึ่งราคาข้าวปี 2561 ดีกว่าปี 2560 ถึงร้อยละ 9.88 ทำให้ต่อไปนี้การผลิตข้าวของไทยจะต้องเน้นเรื่องคุณภาพมากกว่าปริมาณ เพราะจะทำให้ราคาข้าวดีขึ้น สูงขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมา